Hướng dẫn cơ bản về One Punch Man NTBgame Việt Hóa

Link tải game : NTBgame.com/OPM (cả android và ios, ấn nút tải có HD cách tải, chịu khó đọc HD để tải ko phải hỏi lại ai)
  • Hướng dẫn tạo tài khoản: Link tạo tài khoản: Ấn LINK , sau đó nhập tài khoản, mật khẩu, mã xác nhận, (tk mk viết thường không viết hoa, mk 6 ký tự)
  • Link event like share nhận 8888KC + 02 tướng SSR: Inbox Page để nhận. https://www.facebook.com/OPM.NTBgame/
  • Hướng dẫn xúc tiến (ngày nhận 3k kc + 100 dola + 5 vé tăng sao)https://ntbgame.com/xtopm kéo xuống cuối cùng có list các nhóm fb ko kiểm duyệt để làm event. Làm ngày nào nhận quà ngày đó.
 
 
*********Nạp Tự Động: Chuyển khoản đến Ngân hàng***********
0141000207109, vietcombank quảng ninh hoặc ví momo 0373556066 tên chủ tk nguyễn thanh bình
hoặc Techcom: 19031473910555 ví momo 0369221113, tên chủ tk Tran Manh Tien.
 
Nội dung ghi: Nap OPM Tên tài khoản Gói cần nạp
Ví Dụ: Nap_OPM_NTBgame_Quy TT + Goi Vo Dao _ SV2 (là nạp cho tk NTBgame gói quỹ TT và gói võ đạo vào SV2)
(trong vòng 10p ghi đúng thông tin gói nạp sẽ về tài khoản)
 
Bảng giá chi tiết các gói ở bên dưới (Nạp dola ghi nạp dola là được, nạp dola 380k/2000 dola, nạp đầu các gói đc x2 dola nhận được):
 
- Tỷ giá nạp dola: 380k = 2k dola, 760k = 4k dola, 1.900k= 10k dola, 3.800k = 20k dola, 7.600k = 40k dola, 19.000k = 100k dola
****nạp đầu các gói 2k, 4k, 10k, 20k, 40k và 100k dola đều đc x2 với lần đầu, VD nạp 19m = 100k dola thành x2 = 200k dola.
- Gói siêu năng 30k: Nhận fubuki + Genos + 200 dola
- Thẻ tháng 120k, ngày nhận 2k kc trong 1 tháng
- Gói võ đạo 230k: nhận zombie man + 24k kim cương + 60 bình exp vừa + 100k vàng
- Quỹ TT 260k: mua 1 lần nhận max 176.000 kim cương
- Quỹ chiêu mộ 750k: mua 1 lần: tổng vé cao thủ X92 + kim cương X40000
- Gói bổ sung 750k: mua 1 lần nhận vé tiếp tế tăng sao X104 + khối lượng bổ sung phụ kiện X104
- Thẻ huy chương Trọn đời 500k: nhận huy chương x1 mỗi ngày vĩnh viễn
 
*** Các gói quà lễ bao trong game:
+++ Lễ bao Tuần:
1- Gói cơ sở tuần 120k: nhận 6000 kc + 150 thể lực
2- Gói Thượng đế 240k: nhận 12k kc + 180 thể lực + 180 hoạt lực
3- Gói đánh dấu 400k: nhận Huy chương quyển trục *50 + hộp đánh dấu cao cấp *2 (tuần mua 2 lần)
4- Gói Chiêu Mộ 800k: nhận vé cường giả *128 + vé tinh anh *50 (tuần mua 2 lần)
5- Gói Tăng Phúc 800k: khóa reset * 30, nguyên liệu chuyển hóa xếp hạng 400, nguyên liệu chuyển hóa bộ phận 500, chuyển hóa môn phái * 500 (tuần mua 2 lần)
6- Gói bổ sung 1300k: Văn chương thức tỉnh *3 + Văn chương bổ sung thạch * 10, tăng sao bổ sung quyển *20, phối kiện quyển *20 (tuần mua 2 lần)
7- Gói Siêu cấp 2500k: cuộn cung cấp huy hiệu * 90, hộp tùy chọn đánh dấu 5 cấp *3, SSR vạn năng tùy chọn * 20, kim cương * 20.000
 
 
+++ Gói ngày:
8- Lễ bao thể lực 30k: nhận 1200kc + 80 thể lực + làm mới cửa hàng bí ẩn *1 + 20k vàng
9- Gói đánh dấu ngày 50k: kim cương * 2400, Rương đánh dấu *2, Phiếu tăng sao * 2, vàng * 15000
10- Lễ bao 70k: Kim cương * 3600, Phiếu chiêu mộ cường giả * 10, Phiếu cung cấp phụ kiện * 3, Sinh lực * 60, Bản ghi chiến đấu * 10 Xu vàng * 30000
11- gói hoàn nguyên 120k : thẻ hoàn nguyên *3 + 100k vàng, giới hạn mua 3 lần
12- Gói Huy chương tùy chọn 160k: cao cấp huy chương tùy chọn *120 (vĩnh viễn mua 3 lần)
 
++++ Các gói mua giới hạn
13- Gói cơ bản 120k: Phiếu chiêu mộ cường giả * 28, lon đồ uống trải nghiệm * 80, tiền vàng * 10000 giới hạn mua 1 lần
14- Gói đặc cấp 200k: Phiếu chiêu mộ cường giả *50, Phiếu tinh anh * 10, Thể lực * 120, Đồ uống kinh nghiệm đóng hộp * 30 giới hạn mua 1 lần
15- Gói hào hoa 500k: 28800kc + vé cường giả *88 + cao cấp huy chương *10 + Đồ uống trải nghiệm đóng hộp * 60 giới hạn mua 1 lần
 
++++ Gói tuần
16- Gói Tiềm năng 120k: kim cương *6000, sơ cấp tùy bàn tự chọn *50, hạch năng tùy chọn *8 (tuần mua 2 lần)
17- Gói tiềm năng 500k: kim cương *28800, trung cấp tùy bàn tự chọn *50, hạch năng tùy chọn *30 (tuần mua 2 lần)
18- Gói tiềm năng 1300k: kim cương *65600, trung cấp tùy bàn tự chọn *150, hạch năng tùy chọn *60 (tuần mua 2 lần)
19- Gói tiềm năng thí luyện 80k: Tiềm năng khiêu chiến rương *5 + 50k vàng (tuần mua 5 lần)
 
20- Gói siêu trị bổ sung 670k: kim cương*50000 Phối kiện bổ sung trục*36, Ấn ký I tùy chọn*2 , Ấn ký II tùy chọn*2 Nghiên Cứu trái tim*20 Vàng*50000 (tuần mua 3 lần)
21- Gói trung cấp bổ sung 1300k: kim cương*88888 Phối kiện bổ sung trục*50, Nghiên cứu Hạch Tâm*1, Nghiên cứu chi hồn*1, Nghiên Cứu trái tim*40 , Vàng*100k (tuần mua 3 lần)
22- Gói cao cấp bổ sung 2500k: kim cương*188888 Phối kiện bổ sung trục*68, Nghiên cứu Hạch Tâm*2, Nghiên cứu chi hồn*2, Nghiên Cứu trái tim*80 , Vàng*200k (tuần mua 3 lần)
23- Gói phát triển 120k: kim cương * 6666, gói thẻ ngẫu nhiên xuất sắc * 4, hoạt lực * 80 (tuần mua 3 lần)
24- Gói phát triển 240k: kim cương * 6000, Tinh lương tùy chọn * 4, hoạt lực * 180 (tuần mua 3 lần)
25- Gói Đệ cấp triệu hồi 1050k: kim cương*58888, Vé cường giả*80, Vé tinh anh*5, SSR vạn năng hộp*3 (tuần mua 3 lần)
26- Gói Trung cấp triệu hồi 1300k: kim cương*78888, Vé cường giả*88, Vé tinh anh*10, vàng *120k (tuần mua 1 lần)
27- Gói Siêu cấp triệu hồi 2500k: Vé cường giả*648, Vé tinh anh*40, vàng *1m (tuần mua 1 lần)
 
++++Gói triệu hồi
28- Gói triệu hồi tổng hợp 240k: kim cương*12888, vé cường giả*50, Cao cấp huy chương*5, vàng*10000 (tuần mua 1 lần)
29- Gói cường giả triệu hồi 670k: kim cương*38888 , vé cường giả*100, thể lực*360 , vàng*50000 (tuần mua 1 lần)
30- Gói vạn năng triệu hồi 1550k: vé cường giả*300, SSR vạn năng hộp *12 (tuần mua 5 lần)
31- Gói khiêu chiến 120k: kim cương*5600 Tiềm năng rương*3, khiêu chiến ngày rương*3, Thông dụng thiên phú quyển trục*3 (tuần mua 3 lần)
32- Gói Hạch năng 240k: kim cương*12000, Anh hùng hạch năng*5, Quái nhân hạch năng*5, Cấp 3 khắc ấn rương*1 (tuần mua 5 lần)
33- Gói tổng hợp 400k: Văn chương*30, Cấp 3 khắc ấn rương*2, Tăng sao bổ cấp trục*3 , phối kiện bổ cấp trục*3 , vé cường giả*2 (tuần mua 2lần)
34- Gói phát triển 500k: Trác việt phát triển mảnh*35, Mảnh thẻ mở rộng ưu việt của tổ chức * 25, Thẻ tăng sao * 3, Thẻ trải nghiệm mở rộng * 200, xu vàng * 500.000 (tuần mua 2lần)
35- Gói quà thức tỉnh huy chương 1000k: Văn chương thức tỉnh thạch * 3, Văn chương bổ cấp trục * 15 (tuần mua 2 lần)

*****Gói SSR+ VIP****
36- Gói mở rộng Flash: 2300K: Hộp Kho Báu Mở Rộng Flash X4 (Mua 1 lần/ tuần)
37- Gói mở rộng ma thuật 1100k: Hộp mở rộng ma thuật ngẫu nhiên X4 (không giới hạn mua)
38- Gói Đổng đế SSR+: 1900k: Dogman Robot X1, Thẻ tăng sao X30 (mua 5 lần / vĩnh viễn)
39- Gói Boros SSR+: 1900k: Bông tai Boros X1 Thẻ tăng sao X 3 (mua 5 lần / vĩnh viễn)
 
******
40- Gói Tinh Phiến 750k: tinh phiến*2000,  tinh hạch*1000, kim cương*8888 (Mua 3 lần/ tuần)
41- Gói Tinh Phiến 1950k: tinh phiến*5000,  tinh hạch*2500, kim cương*28888 (Mua 3 lần/ tuần)
42- Gói Vàng 500k: vàng *1m2,  thẻ kinh nghiệm khuếch triển *1000, sách kỹ năng độc quyền *200 (Mua 5 lần/ tuần)
43- Trang bị cam 80k: mảnh trang bị cam *20, phiếu nâng cấp *10, mua không giới hạn số lần
44- Tổ chức trang bị cam 1550k: Mảnh cam xuất sắc *100, phiếu nâng cấp *100 (Mua 2 lần/ tuần)
45- Khắc ấn lễ bao cấp 5 2500k: khắc ấn cấp 5 tùy chọn *20, cao cấp thiên phú tùy chọn *200, trung cấp thiên phú tùy chọn *200 (Mua 2 lần/ tuần)
46- Cao cấp huy chương vạn năng 750k: cao cấp huy chương tùy chọn *200, mảnh SSR tùy chọn *40 (Mua 5 lần/ tuần)
47- Gói quà thẻ tăng xếp hạng 1950k: lễ bao chọn 1 trong 6*1, bình cấp cải tạo nguyên liệu *388, tăng phúc cải tạo nguyên liệu *1333
 
 
**** Gói kim cương  + saitama
48- Gói kim cương giá 240k mỗi tuần giới hạn 3 lần mua
Nội dung gói quà: Kim cương X18.888, Huy chương bổ cấp X10, Phiếu cung cấp phụ kiện X10 Hộp kinh nghiệm lớn Đồ uống X50 Xu vàng * 25W

49- Gói kim cương giảm giá 500k, giới hạn 3 lần mua mỗi tuần
Nội dung gói quà: Kim cương X38.888, Huy chương bổ cấp X20, Phiếu cung cấp phụ kiện X20 Hộp kinh nghiệm lớn Đồ uống X50 Xu vàng * 50W

50- Gói kim cương đặc biệt 1000k, giới hạn 3 lần mua mỗi tuần
Nội dung gói quà: Kim cương X88.888, Huy chương bổ cấp X30, Phiếu cung cấp phụ kiện X30, Hộp kinh nghiệm lớn Đồ uống X100, Xu vàng * 100W

51- Gói kim cương siêu cấp 1950k, giới hạn 3 lần mua mỗi tuần
Nội dung gói quà: Kim cương X158.888, Huy chương bổ cấp X50, Phiếu cung cấp phụ kiện X50, Hộp kinh nghiệm lớn Đồ uống X200, Xu vàng * 200W

52- Gói quà tặng Saitama 120k mỗi tuần mua giới hạn 5
Nội dung gói quà: kim cương * 5600 tiền vàng * 28W, Chai nước uống trải nghiệm lớn * 28, Hộp tùy chọn SSR vạn năng* 1, xu Saitama * 750, điểm tài năng Saitama * 3 điểm

53- Gói quà Saitama trung cấp 240k mỗi tuần mua giới hạn 5
Nội dung gói quà tặng: kim cương * 11600 + tiền vàng *58W, Chai nước uống trải nghiệm lớn * 58, Hộp tùy chọn SSR vạn năng * 2, xu Saitama * 1500, điểm tài năng Saitama * 6 điểm

54- Gói quà tặng Saitama cao cấp 470k mỗi tuần mua giới hạn 5
Nội dung gói quà tặng: kim cương * 23600 tiền vàng *118W , Chai nước uống trải nghiệm lớn *118, Hộp tùy chọn SSR vạn năng * 4, xu Saitama * 3000, điểm tài năng Saitama * 12 điểm.
 
55- Gói quà tặng Saitama siêu cấp 1200k mỗi tuần mua giới hạn 5
Nội dung gói quà tặng: kim cương * 59600 tiền vàng *298W , Chai nước uống trải nghiệm lớn *298, Hộp tùy chọn SSR vạn năng * 10, xu Saitama * 7500, điểm tài năng Saitama * 30 điểm.
 
56- Gói tân thủ 670k được mua duy nhất 1 lần: nhận 48.888 kc, 180 thể lực, 180 hoạt lực, lon nước uống kinh nghiệm lớn * 100, huy chương cao cấp tùy chọn* 50,
Mảnh vạn năng SSR * 50, vàng * 100W
 
57- Gói đào tạo 380k giới hạn tuần mua 3 lần: Thẻ huấn luyện chiến đấu 1 giờ * 4501
Thẻ huấn luyện đặc biệt được trang bị vũ khí trong giờ * 4501
Thẻ đào tạo siêu đặc biệt trong giờ * 4501
Thẻ đào tạo đặc biệt về công nghệ giờ * 450
Chiến đấu Cơ bản về Huấn luyện Đặc biệt * 15
Những điều cần thiết về huấn luyện đặc biệt về vũ trang * 15
Kiến thức cơ bản về đào tạo đặc biệt * 15
Cơ bản về Đào tạo Khoa học và Công nghệ * 15
Điểm rèn luyện đặc biệt * 270
Kim cương * 19600
 
58 - Gói siêu cấp đào tạo 2.000k giới hạn tuần mua 3 lần: 
Thẻ huấn luyện chiến đấu 1 giờ * 22501
Thẻ huấn luyện đặc biệt được trang bị vũ khí trong giờ * 22501
Thẻ đào tạo siêu đặc biệt trong giờ * 22501
Thẻ đào tạo đặc biệt về công nghệ giờ * 2250
Chiến đấu Cơ bản về Huấn luyện Đặc biệt * 75
Những điều cần thiết về huấn luyện đặc biệt về vũ trang * 75
Cơ bản về huấn luyện siêu đặc biệt * 75
Khoa học và Công nghệ Cơ bản về Đào tạo Đặc biệt * 75
Điểm rèn luyện đặc biệt * 1350
Kim cương * 99600
 
**** Gói mua không giới hạn
59 - Gói trận doanh lễ bao 400K mua không giới hạn
Trọng trí tỏa * 20, Kim cương * 19.600, Tăng phúc tạp (2 chọn 1: trận doanh tăng phúc nhận tuyển rương *1, Bộ phận tăng phúc nhậm tuyển rương *1)
 
60 - Gói tăng phúc tài liệu 240K mua không giới hạn
Hộp tùy chọn tăng phúc * 58, kim cương * 11.600
 
61 - Gói khắc ấn thăng giai 160K mua không giới hạn
Khắc ấn thăng giai thạch * 188, kim cương * 7.600
 
62 - Gói hoàn nguyên trọng trí 120K mua không giới hạn
Trọng trí tỏa * 10, thẻ hoàn nguyên *1, kim cương * 5.600
Bonus nạp trong ngày (nhận được thêm khi nạp đủ mốc trong ngày):
- 399K:
 Vé cao thủ x30, Vé tiếp tế tăng sao x10, Thể lực x100, Nước Exp vừa x50, Rương chọn SSR vạn năng x5
- 400K: Huy hiệu tâm linh cao x5, Rương từ trường trung cấp tùy chọn x50, Rương tiềm năng tùy chọn x20, Vàng x100K
- 799K: Vé cao thủ x30, Vấn chương bổ cấp quyển x10, Rương từ trường trung cấp tùy chọn x20, Phối kiện bổ cấp khoán x10, Thẻ tăng sao x3, Rương chọn SSR vạn năng x10
- 800K: Rương ấn ký cấp 3 tùy chọn x5, Rương tinh anh ngẫu nhiên x10, Hoạt lực x180, Rương chọn SSR vạn năng x10
- 1.999K: Vé cao thủ x90, Vấn chương bổ cấp quyển x20, Thể lực x260, Vấn chương giác tỉnh thạch x1, Nghiên cứu tâm đắc x30, Rương hạt nhân tùy chọn x20, Quái nhân tiến hóa thạch x1
- 2M: Rương ấn ký cấp 4 x5, Thẻ tăng sao x20, Vé anh hùng cao cấp x5, Vé quái nhân cao cấp x5
- 3.999K: Vé cao thủ x150, Vé tiếp tế tăng sao x50, Rương nghiên cứu chi hồn 2 trọng trí tỏa x20, Rương tùy chọn lõi trác việt x5, Rương chọn SSR vạn năng x50, Anh hùng tiến hóa thạch x1
- 4M: Rương thiên phú anh hùng trung cấp x600, Rương thiên phú quái nhân trung cấp x600, Thẻ tăng sao x50, Rương tùy chọn lõi trác việt x5, Đặc cấp chuyên chúc kinh nghiệm quyển x800
- 7.999K: Vé cao thủ x300, Vấn chương bổ cấp quyển x100, Trọng trí tỏa x30, Thẻ tăng sao x30, Đặc cấp chuyên chúc kinh nghiệm quyển x500, Quái nhân tiến hóa thạch x2, Anh hùng tiến hóa thạch x1
- 8M: Huy hiệu tâm linh cao x50, Rương thiên phú quái nhân cao cấp x30, Thẻ trải nghiệm huy hiệp đặc cấp x500, Quái nhân tiến hóa thạch x1, Anh hùng tiến hóa thạch x1, Huy hiệu rồng x2, Kết tinh công nghệ x3, SII huy chương x2
- 19.999K: Vé cao thủ x900, Vé tiếp tế tăng sao x180, Vấn chương bổ cấp quyển x100, Trọng trí tỏa x100, Quái nhân tiến hóa thạch x2, Anh hùng tiến hóa thạch x1, Rương hạt nhân tùy chọn x180
- 20M: Rương chọn SSR vạn năng x50, Quái nhân tiến hóa thạch x2, Anh hùng tiến hóa thạch x2, Trọng trí tỏa x30, Huy hiệu rồng x3, Thẻ trải nghiệm huy hiệp đặc cấp x800, Kết tinh công nghệ x5, SII huy chương x3
Bonus nạp trọn đời  (nhận được thêm khi nạp đủ mốc tính tích lũy nạp vĩnh viễn trọn đời)
- 400K: Vé cao thủ x20, Rương ấn ký cao cấp tùy chọn x10, Thẻ tăng sao x20
- 800K: Thẻ đổi phe x100, Thẻ khôi phục x6, Rương tự chọn huy hiệu cao x100, Thẻ tăng sao x50
- 2M: Huy hiệu tâm linh cao x10, Rương hạt nhân tùy chọn x40, Nghiên cứu tâm đắc x600, Rương nghiên cứu tâm linh tùy chọn x3
- 4M: Rương nghiên cứu hạch tâm tùy chọn x5, Kết tinh công nghệ x3, Rương tùy chọn lõi trác việt x2, Rương tùy chọn lõi linh hồn trác việt x2
- 8M: Trọng trí tỏa x30, Vấn chương giác tỉnh thạch x1, Kết tinh công nghệ x3, Rương nghiên cứu tâm linh tùy chọn x5, Vé anh hùng cao cấp x30
- 20M: Rương tùy chọn lõi trác việt x10, Rương tùy chọn lõi linh hồn trác việt x10, Trọng trí tỏa x30, Vấn chương giác tỉnh thạch x3, Kết tinh công nghệ x5
- 32M: Trọng trí tỏa x50, Rương chọn SSR vạn năng x240, Vấn chương giác tỉnh thạch x2, Thẻ tăng sao x100, Đặc cấp chuyên chúc kinh nghiệm quyển x1000
- 40M: Vấn chương bổ cấp quyển x600, Vé tiếp tế tăng sao x600, Vấn chương giác tỉnh thạch x10, Phối kiện bổ cấp khoán x300, Thẻ tăng sao x200
- 80M: Vấn chương bổ cấp quyển x600, Vé tiếp tế tăng sao x600, Kim cương x50 vạn, Trọng trí tỏa x50
- 120M: Vấn chương bổ cấp quyển x600, Phối kiện bổ cấp quyển x600, Kim cương x50 vạn, Trọng trí tỏa x80
- 160M: Vấn chương bổ cấp quyển x600, Vé tiếp tế tăng sao x600, Kim cương x50 vạn, Trọng trí tỏa x100
- 200M: Vấn chương bổ cấp quyển x600, Vé tiếp tế tăng sao x600, Kim cương x50 vạn, Trọng trí tỏa x100
 
 
**** Nhóm FB ko kiểm duyệt:
Dạng fb.com/ copy ID số sau là ra nhóm VD fb.com/144949933029679 (là 1 link 1 nhóm)
144949933029679
1642430222709935
3379087655455963
1681076645452449
1706231246373384
968235080326289
425204878077798
296493564603042
272397240334130
717968608752183
105107136548508
882647645484200
267765630938356
532682053935921
654047308860469
255376215000021
2687120288175504
547259502590074
259176244767641
262186363836484
1027301541044878
500442497279248
608509479715819
948395495554550
924963351346628
2425078527801443
3028400110541745
155882845828199
3186378094789323
1157499384624090
397435224410269
3483028385101621
1607678516168921
801020406668796
1831572780494723
1808476609258824
1110559689009055
1396480057101028
208636216367749
137242790364464
1474345026143697
375328752812833
494292444740378
198898020458954
353153971997183
663099900416854
409146369132846
501670023869364
326359454687027
1670305919901503
960293021008139
623087178594460
510823065774024
1719992478325387
1548747798754630
1937012589882876
432481577344498
2223099197971297
427351041372452
188226482522831
1858348427569720
328974244582665
293954154323466
1683138328566967
1649756535275740
1278966545641709
346955052442880
334079513818295
869963796392711
2324263601120655
2298340993532705
619101271768614
1823011147985460
583403375202237
1859522850967720
1408840212759000
726210040921040
322758698126937
225137458217367
1097930406935550
2044443065789119
243587072880326
168429117104125
224675982101526
1571419766449837
168985617160650
885883128221192
285707785132276
183433092051428
157649084405831
200211273657186
204493620845104
2717653094928825
119732872057186
479259286078252
255857868832525
161916980919864
730916413720016
967210963317588
594916050664464
253875335494406
702666963573356
246927659335522
104550886676392
1334072626691401
1171205532943424
308307433111826
654676711590508
1920617331506830
458825524463340
545271399008561
270035273096521
219263042060312
1600487840246982
199003784219120
1841472882821368
540710716749676
235135244352648
624746227939199
364102171113171
485718068166785
864140710725118
858891634521279
358120184706740
379634068788717
661320490685971
270937463263502
514277232088881
645892949575306
535041766586390
594387887637242
225962727799217
1705276513124989
2108014079222900
2057598664278985
418520285605866
2023765824314497
429753250942379
1896421557343653
305181353004956
447160825746908
564871517371081
802902080199366
340128380015294
504258047179214
2169163546724639
1126101557751026
1093018084206892
332929087624600
2579217049016152
2906853502676215
2446412135371825
2032505937001355
740690366300359
1454460121531715
1022840231240409
1077867872414317
255765004949745
373094956648122
438022673414421
1675481542711442
1046989052133513
183900659072096
299053707202463
2440959569518826
619774015111165
1158803787481739
3719877398112400
623087178594460
563180657698233
975605449281447
246639529759213
2439533439701710
359160298164353
2509431592647677
1858348427569720
653847948080663
821685931966586
422515141652362
356152998213646
403262663659487
2933604696703598
613376396008550
281047872529898
592910458046398
149584579013123
532212656954176
261575514872730
709667315882331
2274132619376635
288058098768572
155798474595630 
 
Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Kiếm Ma 3D Việt Hoá

Tặng VIP 20 + 500k thẻ tệ +25m knb

Tuyệt Thế Chiến Hồn NTBgame Việt Hoá

Tặng VIP 22 + 6480 tệ + thẻ đặc quyền 98 tệ

LMHT: Vạn Thế Anh Hùng

Tặng 6000 tệ + 20m kc + code 648 tệ

Bem Bem Go Private Việt hóa

- Tặng GM2 + 100k kc +thẻ tháng

Đại Tác Chiến Dị Thứ Nguyên Việt Hoá

Tặng VIP 6 + 648 tệ + 100 lượt quay + 666k kc