Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập, nhập code game Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa

Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa100K kim cương + quà VIP15 + thần tướng Lữ Bố

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản (xem kỹ ảnh hướng dẫn):

Xác minh danh tính bằng thông tin sau đây:

+ Tên Trung Quốc: 蔡培初

+ CMND Trung Quốc: 360311198512161574

3qorg-reg-1

3qorg-reg-2

3qorg-reg-3

2. Hướng dẫn đăng nhập / thay đổi tài khoản (xem kỹ ảnh hướng dẫn):

3qorg-reg-5-1

3qorg-reg-4

3qorg-reg-5

3. Hướng dẫn nhập code (xem kỹ ảnh hướng dẫn): 

GIFTCODE: aiao7zjjpr5q

3qorg-gift

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Ngự Long Tái Thiên Việt Hóa

VIP26 + 10K tệ (sử dụng nhận 10tr linh ngọc) + lv 60

RO Online Việt Hóa

VIP 15 + miễn phí lần nạp 328 đầu tiên + tướng vàng + 500 tệ/ngày

Tam Giới Anh Hùng - Bá Đạo Tam Quốc private tặng GM TOOL - Việt Hóa

VIP16 + tặng tướng mới Địa Tạng + tặng GM TOOL

Đại Hiệp Piu Piu Piu private tặng GM12 - Việt Hóa

GM12 + 18.888 lá xanh + 99 lần phục sinh + Vũ khí GM Bản mới nhất

Quyền Vương Đại Chiến

VIP21 + 128.888 KC + 1000 tệ