Hướng dẫn đăng ký tài khoản + nhận quà tân thủ Ragnarok Online

Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa
Ragnarok Online NTBgame Eng HóaLv 73 + job 40 + miêu tệ *300000, Z tệ *3000000, đồng tệ *300000000, 60 vũ khí tự tuyển tương *2 + .....

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản: (COPY LINK ĐK RA TRÌNH DUYỆT, ĐỪNG ẤN Ở MESS HAY ZALO): CHÚ Ý KHÔNG TẠO ACC QUÁ DÀI CHỈ 6-8 KÝ TỰ

B1. Truy cập đường dẫn: http://payro.rwehyxz.cn:82/game/zhuce/?uid=1291

B2. Nhập thông tin:

reg

- Dòng 1: tài khoản game (6-8 ký tự chữ và số)

- Dòng 2: mật khẩu (6-8 ký tự)

- Dòng 3: nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "确认注册" để đăng ký

=> được chuyển hướng tới một giao diện khác là thành công.

Gặp các thông báo khác có thể sai mã xác nhận hoặc tài khoản trùng.

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Ngự Long Tái Thiên Việt Hóa

VIP26 + 10K tệ (sử dụng nhận 10tr linh ngọc) + lv 60

RO Online Việt Hóa

VIP 15 + miễn phí lần nạp 328 đầu tiên + tướng vàng + 500 tệ/ngày

Tam Giới Anh Hùng - Bá Đạo Tam Quốc private tặng GM TOOL - Việt Hóa

VIP16 + tặng tướng mới Địa Tạng + tặng GM TOOL

Đại Hiệp Piu Piu Piu private tặng GM12 - Việt Hóa

GM12 + 18.888 lá xanh + 99 lần phục sinh + Vũ khí GM Bản mới nhất

Quyền Vương Đại Chiến

VIP21 + 128.888 KC + 1000 tệ