Hướng dẫn đăng ký tài khoản Đấu Thần Tái Lâm

Đấu Thần Tái Lâm NTBgame
Đấu Thần Tái Lâm NTBgame68.888 KC + 50 vé quay 7 lần + Hải Mâu Đấu La SSR + Đường Tam SSR + Đới Mộc Bạch SSR

Hướng dẫn tạo tài khoản Pocket Incoming NTBgame Việt Hóa

Link đăng ký: http://tinyurl.work/reg-dttl
B1. Tài khoản
- Trên 6 ký tự chữ/số
- Không khoảng trắng
- "账号名称可用" - tài khoản có thể dùng
- "已存在此账号名" - tài khoản trùng
B2. Mật khẩu
- Trên 6 ký tự chữ/số
- Không khoảng trắng
B3. Mã xác nhận
- nhập mã hiện ở ảnh bên phải ô text
B4. Bấm nút đăng ký

reg

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Đảo Nhẫn Giả NTBgame Việt Hoá

VIP11 + GM3 + 1.888 tệ + tướng KKK + 28.888 KC + 188 vạn vàng + full tướng SS

Học Viện Ninja NTBgame Việt Hoá

MAX VIP15 + 1.000 tệ + 88.888 KC + 888.888 vàng

Cổ Long Kiếm VTC Việt Hoá

VIP20, 1000w KNB, 10E xu

Đấu Thần Tái Lâm NTBgame

68.888 KC + 50 vé quay 7 lần + Hải Mâu Đấu La SSR + Đường Tam SSR + Đới Mộc Bạch SSR