Hướng dẫn đăng ký tài khoản Đấu Thần Tái Lâm

Đấu Thần Tái Lâm NTBgame
Đấu Thần Tái Lâm NTBgame68.888 KC + 50 vé quay 7 lần + Hải Mâu Đấu La SSR + Đường Tam SSR + Đới Mộc Bạch SSR

Hướng dẫn tạo tài khoản Pocket Incoming NTBgame Việt Hóa

Link đăng ký: http://tinyurl.work/reg-dttl
B1. Tài khoản
- Trên 6 ký tự chữ/số
- Không khoảng trắng
- "账号名称可用" - tài khoản có thể dùng
- "已存在此账号名" - tài khoản trùng
B2. Mật khẩu
- Trên 6 ký tự chữ/số
- Không khoảng trắng
B3. Mã xác nhận
- nhập mã hiện ở ảnh bên phải ô text
B4. Bấm nút đăng ký

reg

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

7dragon ball: Thất Long Châu Truyền Thuyết

GM1, 100k kim cương, 5 triệu đồng bạc, thẻ nạp 1k tệ,...

Tam Giới Anh Hùng - Bá Đạo Tam Quốc private tặng GM TOOL - Việt Hóa

VIP16 + tặng tướng mới Địa Tạng + tặng GM TOOL

Võ Thần Tam Quốc Private Việt Hóa

MAX VIP18 + 1.000 tệ + 58.888 KNB + 588 vạn vàng + vô hạn tài nguyên

Thần Vương Chi Mộng NTBgame Việt Hóa

VIP 10 + 1.000 tệ + 1 triệu bạc

Siêu Thần Mobile - MT Tam Quốc Việt Hoá

MAX VIP25 + 500 tệ + 500K kim cương + 500 vạn vàng