Hướng dẫn game Naruto Huyền Thoại tặng VIP 10 Eng version

Kage Huyền Thoại NTBgame Eng version
Kage Huyền Thoại NTBgame Eng versionVIP 10 + 2.000 tệ + ninja SS tùy chọn + 88.888 vàng + 20 triệu bạc

1. Nhận tài khoản game:

- Tham gia event like share: https://www.facebook.com/538447037944711 

- Sau khi đăng nhập, sử dụng thông tin xác minh sau:
胡土珍
330122195303221728

2. Cài đặt trên IOS

- Cách 1: sử dụng giả lập https://ntbgame.com/blog/glios

- Cách 2: cài đặt file .ipa lên ios bằng pc https://ntbgame.com/blog/ipa 

3. Đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh:

narutoht-change1 narutoht-change2

4. Sử dụng giftcode:

- Danh sách giftcode: https://ntbgame.com/game/narutoht#giftcode

narutoht-gift

5. Rương đồ:

Ở lựa chọn ngôn ngữ English, rương đồ bị lỗi hiển thị một chút, anh em chú ý như sau:

- Mũi tên màu xanh: sử dụng vật phẩm

- Mũi tên màu đỏ: bán vật phẩm

- Nếu chỉ có một nút, thì đó là nút bán vật phẩm

narutoht-bag

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Naruto Huyền Thoại Anh Hùng Việt Hóa

MAX VIP + 128k nguyên bảo+ 1000 lượt quay

Tam Quốc Tốc Chiến Việt Hóa

Tặng VIP18 + 168.888 KNB

Tam Giới Anh Hùng - Bá Đạo Tam Quốc private tặng GM TOOL - Việt Hóa

VIP16 + tặng tướng mới Địa Tạng + tặng GM TOOL

Thợ Săn Tinh Linh NTBgame Việt hoá

Tặng GM3 + 20m kc + tướng 10s

Võ Thần Tam Quốc Private Việt Hóa

MAX VIP18 + 1.000 tệ + 58.888 KNB + 588 vạn vàng + vô hạn tài nguyên