Hướng dẫn đăng ký và nhận tân thủ One Punch Man

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Hướng dẫn tạo tài khoản:

Link tạo tài khoản: https://pay.yqcrsy.tk/game/reg/?uid=269 (không mở trực tiếp trên app facebook/zalo)
--dòng 1: tài khoản (viết thường, 6-20 ký tự)
--dòng 2: mật khẩu (viết thường, 6-20 ký tự)
--dòng 3: mã xác nhận

reg

2. Hướng dẫn nhận quà tân thủ One Punch Man

5.888 dola + 28.888 kim cương + SSR-Boro+ SSR-Đồng Đế + 188 vé đỏ

1. Vào link: https://pay.yqcrsy.tk/game/wre/index.php 
2. Nhập thông tin:
--dòng 1: server (từ trên xuống: 1, 2, 3, ....)
--dòng 2: tài khoản game
3. Bấm nút "领取"
---
1. Go to url: https://pay.yqcrsy.tk/game/wre/index.php 
2. Input infomation
--line 1: server (up to down: 1, 2, 3, ...)
--line 2: id login (account login/username login)
3. Press button "领取"

newbi

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Naruto Huyền Thoại Anh Hùng Việt Hóa

MAX VIP + 128k nguyên bảo+ 1000 lượt quay

Tam Quốc Tốc Chiến Việt Hóa

Tặng VIP18 + 168.888 KNB

Tam Giới Anh Hùng - Bá Đạo Tam Quốc private tặng GM TOOL - Việt Hóa

VIP16 + tặng tướng mới Địa Tạng + tặng GM TOOL

Thợ Săn Tinh Linh NTBgame Việt hoá

Tặng GM3 + 20m kc + tướng 10s

Võ Thần Tam Quốc Private Việt Hóa

MAX VIP18 + 1.000 tệ + 58.888 KNB + 588 vạn vàng + vô hạn tài nguyên