Hướng dẫn nhận quà tân thủ One Punch Man

One Punch Man NTBgame: One Hit Kill Việt Hóa
One Punch Man NTBgame: One Hit Kill Việt Hóa5.888 dola + 28.888 kim cương + SSR-Boro+ SSR-Đồng Đế + 188 vé đỏ

1. Hướng dẫn tạo tài khoản:

Link tạo tài khoản: http://pay.178yqcr.com/game/reg/?uid=125
--dòng 1: tài khoản (viết thường, từ 6 ký tự)
--dòng 2: mật khẩu (viết thường, từ 6 ký tự)
--dòng 3: mã xác nhận

2. Hướng dẫn nhận quà tân thủ One Punch Man

5.888 dola + 28.888 kim cương + SSR-Boro+ SSR-Đồng Đế + 188 vé đỏ

1. Vào link: http://pay.178yqcr.com/game/wre/index.php
2. Nhập thông tin:
--dòng 1: server (từ trên xuống: 1, 2, 3, ....)
--dòng 2: tài khoản game
3. Bấm nút "领取"
---
1. Go to url: http://pay.178yqcr.com/game/wre/index.php
2. Input infomation
--line 1: server (up to down: 1, 2, 3, ...)
--line 2: id login (account login/username login)
3. Press button "领取"

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Pokemon Quân Đoàn NTBgame Việt Hóa

VIP 15 + Free GM + 1.000 tệ + 1 triệu kim cương + Pokemon SS,SR,S

Liên Minh Anh Hùng

VIP 10 + vô hạn thẻ 648 tệ + 999 vạn kim cương

Tần Quốc Đại Chiến NTBgame Việt Hóa

VIP 15 + 10.000 tệ + 888888 knb + 5000 thể lực + 888 vạn vàng

Ngự Hồn Sư Việt Hóa

VIP 10 + 400k knb + thẻ tệ + tướng SS

Liên Minh Nữ Thần 2 Việt Hóa

- Tặng MAX VIP + 500 tệ