Hướng dẫn xúc tiến game One Punch Man. Nhận 20 vé đỏ + 5 thẻ tăng sao

One Punch Man Việt Hóa
One Punch Man Việt Hóa8888 kc + 2888 dola + 02 tướng SSR Xúc tiến nhận 300 dola + 20 vé quay mỗi ngày + 5 thẻ tiến cấp

Yêu cầu: Copy/Sao chép đoạn văn bản trong khung bên dưới + ảnh→ đăng lên 3 nhóm facebook (>500 mem) sau khi bài được duyệt, lấy 3 link bài viết và gửi tại đây: http://tinyurl.work/xtopm

Cách lấy link bài
Trên điện thoại: chọn chia sẻ (hoặc dấu 3 chấm góc trên bài viết) -> chọn sao chép liên kết
Trên máy tính: click vào giờ đăng của bài viết là được

Lưu ý: Quà xúc tiến sẽ được gửi sau 20H hàng ngày, hãy gửi kết quả của bạn trước 18H để còn tổng hợp nhá.

⚔️ One Punch Man Private NTBGame Việt Hóa ⚔️
- Like share tặng 9999KC + 2 tướng SSR (Boros + Garou) + 100 vé đỏ + 3333 dola
- Xúc tiến hàng ngày nhận 20 vé đỏ + 5 thẻ tăng sao
Link tải game: https://ntbgame.com/opm
Fanpage: https://www.facebook.com/OPM.NTBgame

Kèm ảnh xúc tiến

xt

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Liên minh Nữ Thần 2 Việt Hóa

Tặng MAX VIP + 20000 kc

Đông Chu Liệt Quốc NTBGame Việt Hóa

VIP12 + 648 tệ + 18.888 kim cương

Ngọa Long Tam Quốc NTBgame Việt Hóa

MAX VIP + GM2 + 10.000 tệ + 88 vạn nguyên bảo

Manga Siêu Quậy NTBGamge Việt Hóa

10.000 tệ + 60K kc + Hỏa Quyền SSS

Hiệp Khách Giang Hồ 2

GM1 + 328 tệ + 100 vạn exp