Dungeon Fighter Mobile Online Việt Hóa

VIP5, +13 kích hóa khoản(100%) x1, +13 cường hóa khoán(100%) x1, đặc chế tinh lực tiểu bình x30
Thể loại:Đấu trườngChủ đề:Võ Thuật, Mô phỏng
Tỉ lệ nạp:Người chơi:246.342Kích thước:1.58GBNgày Open:06-12-2021
Server mới liên tục, anh em yên tâm tải game.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Bonus nạp all game: nạp từ 500 tệ đến 2k tệ vào game, nhận bonus max đến 10k tệ (tùy từng game, tính knb, ko tính nạp). Chi tiết IB ad để biết thêm chi tiết. Hướng dẫn tạo tài khoản: LINK
Hướng dẫn chơi IOS Việt Hóa hoàn toàn free: Link , Nạp VIP 40k được hoàn 10 tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa
Ưu đãi
Link tạo tài khoản: Link tạo
Dòng 1: tài khoản game, nhập 6 số (账号名称可用 - tài khoản có thể sử dụng)
Dòng 2: mật khẩu (chỉ 6 ký tự có chữ a đầu và 5 số phía sau vd: a12345)
Dòng 3: nhập mã xác nhận bên cạnh
Bấm nút xanh để đăng ký
Xem hướng dẫn chơi IOS Free theo Link sau: Link IOS free
Quà tân thủ: VIP5, +13 kích hóa khoản(100%) x1, +13 cường hóa khoán(100%) x1, đặc chế tinh lực tiểu bình x30
Cách nhận tân thủ làm event tại đây: https://www.facebook.com/104958845369369
Tỉ lệ nạp
- 200k được 25000 phiếu –bonus thêm 5000 phiếu
- 400k được 50000 phiếu –bonus thêm 10000 phiếu
- 800k được 100000 phiếu –bonus thêm 20000 phiếu
- 2.000k được 250000 phiếu –bonus thêm 50000 phiếu
- 4.000k được 500000 phiếu –bonus thêm 100000 phiếu
- 8.000k được 1000000 phiếu –bonus thêm 200000 phiếu
- 20.000k được 2500000 phiếu –bonus thêm 500000 phiếu
- 40.000k được 5000000 phiếu –bonus thêm 1000000 phiếu
CÁC GÓI ƯU ĐÃI
1- Thẻ tháng 120k: nhận ngay 6666 phiếu、mỗi ngày nhận 288 phiếu
----------------------------------------
2- 800k quỹ trưởng thành
Nhận ngay 66666 phiếu
Cấp 20【Nữ thần chúc phúc(7 ngày)*1、 8888 phiếu】
Cấp 25【Nữ thần chúc phúc(7 ngày)*1、 8888 phiếu】
Cấp 30【Nữ thần chúc phúc(7 ngày)*2、 8888 phiếu】
Cấp 35【Nữ thần chúc phúc(7 ngày)*2、 8888 phiếu】
Cấp 40【Nữ thần chúc phúc(7 ngày)*3、 8888 phiếu】
Cấp 45【Nữ thần chúc phúc(7 ngày)*3、 8888 phiếu】
Cấp 50【Nữ thần chúc phúc(7 ngày)*5、 8888 phiếu】
Tổng nhận:128.882 phiếu
----------------------------------------
THẺ KIM CƯƠNG ĐEN(quyền hạn vĩnh viễn)
Mô tả thẻ (có thể nạp cộng dồn các thẻ):Mỗi ngày lĩnh 1 lần, VD nhân vật A lĩnh, thì nhân vật BC trong cùng tài khoản sẽ không lĩnh được thẻ này nữa
4- Thẻ kim cương đen 800k: Mỗi ngày nhận 1000 phiếu,+11cường hóa trục cố định(100%)X1 , bảo hộ cường hóa trục(cố định)X1,Kích hoạt bảo hộ trục (cố định)X1, Chí tôn ma quán X10,Trang bị đoàn dã bao X1.
5- Thẻ kim cương đen 2.000k: Mỗi ngày nhận 2000 phiếu,đặc chế tinh lực bình X1 +12, cường hóa trục cố định(100%)X1, bảo hộ cường hóa trục(cố định)X2,Kích hoạt bảo hộ trục (cố định)X2, Chí tôn ma quán X20,Trang bị đoàn dã bao X2.
6- Thẻ kim cương đen 4.000k: Mỗi ngày nhận 5000 phiếu,đặc chế tinh lực bình X2 +12, Kích hoạt trục(50%)cố địnhX1 + 12, Cường hóa trục(100%)cố định X2 , cường hóa bảo hộ trục(cố định)X2,kích hoạt bảo hộ trục (cố định)X2, Chí tôn ma quán X30,Trang bị đoàn dã bao X3.
7- Thẻ kim cương đen 8.000k: Mỗi ngày nhận 10000 phiếu,đặc chế tinh lực bình X3 +13, Kích hoạt trục(50%)cố địnhX1+ 13, Cường hóa trục(100%)cố định X2, cường hóa bảo hộ trụ (cố định)X3,kích hoạt bảo hộ trục (cố định)X3, Chí tôn ma quán X50,Trang bị đoàn dã bao X3, Khắc tây lạp sử thi tụ trân quánX1,Quần phong đảo sử thi tụ trân quán X1.
8- Thẻ kim cương đen 20.000k: Mỗi ngày nhận 20000 phiếu,đặc chế tinh lực bình X5 +13, Kích hoạt trụ(100%)cố định X2 +13, Cường hóa trục(100%)cố định X3 , cường hóa bảo hộ trụ (cố định)X5,kích hoạt bảo hộ trục (cố định)X5, , Chí tôn ma quán X100,Trang bị đoàn dã bao X5, Khắc tây lạp sử thi tụ trân quánX1,Quần phong đảo sử thi tụ trân quán X1.
Bonus Tổng Nạp Vĩnh viễn
Tổng nạp đạt 400k:
55 cấp sử thi vũ khí tùy chọn x1、Thâm uyên phiếu(cố định)x10000、Viễn v cổ phiếu(cố định)x10000
Tổng nạp đạt 800k:
55 cấp sử thi phòng cụ tùy chọn x1、+11kích hoạt quyển(50%)cố định x5、+11 cường hóa quyển(100%)cố định x5
Tổng nạp đạt 2.000k:
55 cấp sử thi phòng cụ tùy chọn x1、+11kích hoạt quyển(50%)cố định x10、+11 cường hóa quyển(100%)cố định x10
Tổng nạp đạt 4.000k:
Chỉ Điểm Giang Sơn Danh hiệu x1、55 cấp sử thi phòng cụ tùy chọn x1、Lăng phong ngạo tuyệt thời trang x1 +12 kích hoạt quyển(50%)cố định x10、+12 cường hóa quyển(100%)cố địnhx10
Tổng nạp đạt 8.000k:
55 cấp sử thi phòng cụ tùy chọn x2、Hi cáp huyễn hưởng danh hiệu x1、trứng tinh quang manh sủng x1,Động lực âm quỹ quang hoàn lễ bao x1、Trùng kim chúc cuồng triều vũ khí lễ bao x1、+13 kích hoạt quyển(100%)cố địnhx10、+13 cường hóa quyển(100%)cố định x20
Tổng nạp đạt 20.000k:
Thiên Chú Quang Diệu thời trang lễ bao x1、Long truyền nhân danh hiệu x1、Trứng sủng vật viêm chích x1、vạn thánh vũ khí thời trangx1、Ma tinh x100、+13 kích hoạt quyển(100%)cố định x20、+13 cường hóa quyển(100%)cố định x30, Cường hóa bảo hộ quyển(cố định)x50、kích hoạt bảo hộ quyển(cố định)x30
Tổng nạp đạt 40.000k:
Long hồn thạch x100、+13 kích hoạt quyển(100%)cố định x30 , Mị ảnh vô song danh hiệu x1、Kích đãng hồng lưu quang hoàn lễ bao x1、Thánh diệu long hồn sáo x1、Quang chi thần dực lễ bao x1, +13 cường hóa quyển(100%)cố định x50、Cường hóa bảo hộ quyển(cố định)x100、kích hoạt bảo hộ quyển(cố định)x50
Tổng nạp đạt 60.000k:
Đọa lạc thiên sứ chi hoàn x1、+13 kích hoạt quyển(100%)cố định x50、+13cường hóa quyển(100%)cố định x80、Cường hóa bảo hộ quyển(cố định)x200, kích hoạt bảo hộ quyển(cố định)x100, Long hồn thạch x100、Thánh đản vũ khí lễ bao x1、Thiên dạ nguyệt hoa thời trang lễ bao x1、dạ nguyệt thần dực lễ bao x1
Tổng nạp đạt 80.000k:
+13 kích hoạt quyển(100%)cố định x80、+13 cường hóa quyển(100%)cố định x120、Cường hóa bảo hộ quyển(cố định)x300、kích hoạt bảo hộ quyển(cố định)x200 ,
Tối cường binh khí bỉ nữ sủng vật x1、Tình nhân kết vũ khí thời trang x1、Khắc tây lạp hồi ức x1、Mạc vũ phi bạch x1
261482372_1036948560494276_1719184955322260399_n 262281546_926307558293708_6640562019072437242_n 263343939_440375030994096_2733416465940622141_n 261033856_3262537193974397_9105446745399480771_n 262127592_2383239311820456_9061743672622874405_n 
Dungeon Fighter Mobile Online Việt Hóa
Dungeon Fighter Mobile Online Việt Hóa
Dungeon Fighter Mobile Online Việt Hóa
Dungeon Fighter Mobile Online Việt Hóa
Giới thiệu trò chơi

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật