Đấu Thần Tái Lâm NTBgame

Đấu Thần Tái Lâm NTBgame

68.888 KC + 50 vé quay 7 lần + Hải Mâu Đấu La SSR + Đường Tam SSR + Đới Mộc Bạch SSR
Thể loại:Chiến thuậtChủ đề:Truyện tranh, Hoạt hình
Tỉ lệ nạp:1:300Người chơi:199.271Kích thước:1,5GBNgày Open:30-07-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 60k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066
Ưu đãi

Link tạo tài khoản: http://dlpay.bxxxwz.cn/game/reg/?uid=248 (không mở trực tiếp trên facebook/zalo)

Video hướng dẫn: click xem. Đăng ký đúng link để NTBgame có thể hỗ trợ.

- Tặng 68.888 KC + 50 vé quay 7 lần + Hải Mâu Đấu La SSR + Đường Tam SSR + Đới Mộc Bạch SSR (sử dụng Giftcode)

- Phần thưởng chính tuyến được điều chỉnh x3, nâng cấp nhanh hơn, chơi vui hơn.

♥→ Các gói ưu đãi (nạp tệ vào game và mua trực tiếp trong game)
+ Thẻ tháng 68元: mua nhận ngay 12.888KC + 600K bạc + 100K bụi linh hồn; sau đó mỗi ngày nhận: 1.288KC + 30K bạc + 10K bụi linh hồn
+ Thẻ tháng 198元: mua nhận ngay 26.888KC + 2M bạc + 200K bụi linh hồn; sau đó mỗi ngày nhận: 2.688KC + 100K bạc + 20K bụi linh hồn 
+ Quỹ trưởng thành 198元 + 68元 
♥→ Các gói hàng ngày (reset lượt mua sau mỗi 24H)
+ Gói 8元: kim cương x2.888, hồn lực x280.000, 24H thu thập hồn lực x18
+ Gói 18元: kim cương x6.888, bạc x1.880.000, 24H thu thập bạc x58
+ Gói 38元: kim cương x8.888, bụi linh hồn x880.000, phiếu giảm giá quét hồn thú x88
+ Gói 68元: kim cương x18.888, vé quay 7 lần x8, bạc x1.880.000
+ Gói 98元: kim cương x28.888, vé quay 7 lần x20, 24H thu thập bạc x20
+ Gói 128元: kim cương x36.888, hồn tinh x50, 24H thu thập hồn lực x20
+ Gói 168元: kim cương 48.888, rương trang bị hào hoa x2, rương hồn cốt hào hoa x2
+ Gói 198元: kim cương x58.888, trang bị linh năng thạch (cấp 20) x2, linh thạch x3
+ Gói 268元: kim cương x78.888, huyền ngọc bậc 8 x2, xa hoa huyền ngọc bảo rương x2
+ Gói 458元: kim cương x128.888, rương ám khí cực phẩm ngẫu nhiên x50, thần ấn ký x3
♥→ Các gói hàng tuần (reset lượt mua sau mỗi 7 ngày)
+ Gói 18元: kim cương x6.888, sử thi thú hồn x2.000, 24H thu thập hồn lực x10
+ Gói 38元: kim cương x10.000, bụi linh hồn x500.000, 24H thu thập bạc x30
+ Gói 68元: kim cương x23.888, vé quay 7 lần x15, 24H thu thập bạc x20
+ Gói 98元: kim cương x28.888, vé quay 7 lần x20, 24H thu thập hồn lực x20
+ Gói 128元: kim cương x36.888, vé quay 7 lần x30, 24H thu thập bạc x30
+ Gói 198元: kim cương x58.888, vé quay 7 lần x40, 24H thu thập bạc x40
+ Gói 268元: kim cương x78.888, rương trang bị sử thi 1 sao x1, rương hồn cốt sử thi 1 sao x1
+ Gói 298元: kim cương x88.888, rương trang bị sử thi 3 sao x1, rương hồn cốt sử thi 3 sao x1
+ Gói 328元: kim cương x98.888, rương trang bị sử thi 4 sao x1, rương hồn cốt sử thi 4 sao x1
+ Gói 648元: kim cương x188.888, trang bị linh năng thạch (cấp 40) x2, linh thạch x5
+ Gói 1288元: kim cương x388.888, rương trang bị sử thi 5 sao x1, rương hồn cốt sử thi 5 sao x1
♥→ Các gói hàng tháng (reset lượt mua sau mỗi 30 ngày)
+ Gói 18元:
kim cương x6.888, vé quay 7 lần x10, 24H thu thập hồn lực x10
+ Gói 38元: kim cương x9.888, vé quay 7 lần x20, 24H thu thập hồn lực x20
+ Gói 68元: kim cương x23.888, 24H thu thập bạc x50, 24H thu thập hồn lực x30
+ Gói 128元: kim cương x36.888, huyền ngọc bậc 8 x5, rương trang bị truyền thuyết 5 sao x2, rương hồn cốt truyền thuyết 5 sao x2
.....đang update
Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)
100元:vé quay 7 lần x10, bụi linh hồn x1.000.000, hồn lực x500.000, bạc x1.000.000
200元:vé quay 7 lần x20, bụi linh hồn x2.000.000, hồn lực x1.000.000, bạc x1.500.000
300元:vé quay 7 lần x30, hồn tinh x50, hồn tức x50, bạc x2.000.000
500元:vé quay 7 lần x50, hồn tinh x80, hồn tức x80, bạc x3.000.000
1000元:vé quay 7 lần x100, rương trang bị sử thi 1 sao x2, rương hồn cốt sử thi 1 sao x2, linh thạch x3
2000元:vé quay 7 lần x200, thần chi ấn ký x3, rương trang bị sử thi 3 sao x2, rương hồn cốt sử thi 3 sao x2, linh thạch x5
5000元:vé quay 7 lần x300, rương ám khí cực phẩm ngẫu nhiên x30, rương trang bị sử thi 5 sao x3, rương hồn cốt sử thi 5 sao x3, linh thạch x8
8000元:vé quay 7 lần x500, xa hoa huyền ngọc bảo rương x60, rương trang bị thần thoại 1 sao x3, rương hồn cốt thần thoại 1 sao x3, linh thạch x8
Lưu ý: danh sách quà tặng có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng giá trị là tương đương
Quà nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)
100元:hồn lực x500.000, bụi linh hồn x500.000, bạc x1.000.000, linh hồn sử thi x1000
200元:hồn lực x1.000.000, bụi linh hồn x1.000.000, bạc x1.000.000, hồn thú tung tích x10
300元:rương trang bị hào hoa x2, rương hồn cốt hào hoa x2, bạc x2.000.000, hồn thú tung tích x20
500元:rương trang bị hào hoa x3, rương hồn cốt hào hoa x3, hồn lực x2.000.000, hồn thú tung tích x20
1000元:rương trang bị truyết thuyết 5 sao x2, rương hồn cốt truyền thuyết 5 sao x2, bạc x3.000.000, hồn thú tung tích x50, xa hoa huyền ngọc bảo rương x30, rương ám khí cực phẩm ngẫu nhiên x30
2000元:rương trang bị sử thi 1 sao x2, rương hồn cốt sử thi 1 sao x2, hồn lực x3.000.000, hồn thú tung tích x100, xa hoa huyền ngọc bảo rương x50, rương ám khí cực phẩm ngẫu nhiên x50
5000元:rương trang bị sử thi 3 sao x2, rương hồn cốt sử thi 3 sao x2, bạc x5.000.000, trang bị linh thăng thạch 20 cấp x2, linh thạch x2, kim cương x100.000
8000元:rương trang bị sử thi 3 sao x2, rương hồn cốt sử thi 3 sao x2, bạc x6.500.000, trang bị linh thăng thạch 30 cấp x1, linh thạch x3, kim cương x150.000
10000元:rương trang bị sử thi 5 sao x2, rương hồn cốt sử thi 5 sao x2, bạc x8.000.000, trang bị linh thăng thạch 30 cấp x2, linh thạch x5, kim cương x200.000
15000元:rương trang bị sử thi 5 sao x3, rương hồn cốt sử thi 5 sao x3, rương trang bị siêu cấp chí tôn x2, rương hồn cốt siêu cấp chí tôn x2, trang bị linh thăng thạch 30 cấp x3, kim cương x300.000
20000元:rương trang bị thần thoại 1 sao x2, rương hồn cốt thần thoại 1 sao x2, rương trang bị siêu cấp chí tôn x3, rương hồn cốt siêu cấp chí tôn x3, trang bị linh thăng thạch 30 cấp x3, kim cương x400.000
30000元:rương trang bị thần thoại 3 sao x2, rương hồn cốt thần thoại 3 sao x2, trang bị sử thi 3 sao x2, hồn cốt sử thi 3 sao x2, trang bị linh thăng thạch 40 cấp x2, kim cương x500.000
40000元:rương trang bị thần thoại 3 sao x3, rương hồn cốt thần thoại 3 sao x3, trang bị sử thi 3 sao x3, hồn cốt sử thi 3 sao x3, trang bị linh thăng thạch 40 cấp x3, kim cương x600.000
50000元:rương trang bị thần thoại 5 sao x2, rương hồn cốt thần thoại 5 sao x2, trang bị sử thi 5 sao x2, hồn cốt sử thi 5 sao x2, trang bị linh thăng thạch 50 cấp x3, kim cương x700.000
60000元:rương trang bị thần thoại 5 sao x3, rương hồn cốt thần thoại 5 sao x3, trang bị sử thi 5 sao x3, hồn cốt sử thi 5 sao x3, trang bị linh thăng thạch 50 cấp x5, kim cương x800.000
70000元:rương trang bị thần thoại 5 sao x5, rương hồn cốt thần thoại 5 sao x5, trang bị sử thi 5 sao x5, hồn cốt sử thi 5 sao x5, trang bị linh thăng thạch 50 cấp x5, kim cương x1.000.000
80000元:rương trang bị thần thoại 5 sao x8, rương hồn cốt thần thoại 5 sao x8, trang bị sử thi 5 sao x8, hồn cốt sử thi 5 sao x8, trang bị linh thăng thạch 60 cấp x5, kim cương x1.500.000
(danh sách quà tặng có thể có sự sai khác nếu 0.000ebsite chưa cập nhập kịp thời thay đổi của bên cung cấp game)
Đấu Thần Tái Lâm NTBgame
Đấu Thần Tái Lâm NTBgame
Đấu Thần Tái Lâm NTBgame
Đấu Thần Tái Lâm NTBgame
Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật