Lục Giới Triệu Hồi Sư Việt Hóa

Lục Giới Triệu Hồi Sư Việt Hóa

- Đăng nhập nhận hộp tướng 5 s tùy chọn Hậu Nghệ, Trư Bát Giới, Khương Tử Nha, Từ Hàng Đạo Nhânv.v
Thể loại:Chiến thuậtChủ đề:Võ Thuật
Tỉ lệ nạp:Người chơi:8.901.620Kích thước:491.3MNgày Open:23-05-2023
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066 hoặc fb : https://www.facebook.com/soi.gianac.12
Điểm danh nhận 5 tệ / ngày theo hướng dẫn NTBgame.com/dongxi, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
Ưu đãi

- Đăng nhập nhận hộp tướng 5 s tùy chọn Hậu Nghệ, Trư Bát Giới, Khương Tử Nha, Từ Hàng Đạo Nhânv.v

- Nạp đầu nhận Ngưu Ma Vương + set trang bị cam.

- Đăng nhập 7 ngày nhận Từ Hàng Đại Nhân + Thân Công Báo

Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn 

Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.

Phúc lợi nạp

Bonus 1: nạp trong ngày đạt là nhận (liên hệ ad để nhận)

luy kế sung trị 50 nguyên: linh ngọc *100, đồng tệ *100000, uẩn linh châu 200

luy kế sung trị 100 nguyên: linh ngọc *200, đồng tệ 200000, lịch luyện đan 200000, uẩn linh châu *300

luy kế sung trị 300 nguyên: linh ngọc *300, đồng tệ *300000, cung đăng tệ *50, vẫn thiết *1000

luy kế sung trị 600 nguyên: linh ngọc *500, đồng tệ *500000, bặc thiêm 5, cao cấp hoán linh phù *10

luy kế sung trị 1000 nguyên: linh ngọc *600, đồng tệ *800000, tẩy linh ngọc *2000, cao cấp hoán linh phù *20, tinh túy thạch 2000

luy kế sung trị 2000 nguyên: linh ngọc *1000, đồng tệ 100000, sinh mệnh chú phù *5000, công kích chú phù *2500, linh dược dẫn *10000

luy kế sung trị 5000 nguyên: linh ngọc *1500, đồng tệ 200000, cao cấp hoán linh phù *30, bặc thiêm *10, ngũ hành hoán linh phù *5, chanh sắc sức phẩm toái phiến *50

luy kế sung trị 10000 nguyên: ngũ hành hoán linh phù x10, đỉnh cấp tiên linh tự tuyển tương ( tứ )x1, hồng sắc sức phẩm toái phiến x100

luy kế sung trị 20000 nguyên: ngũ hành hoán linh phù x15, đỉnh cấp tiên linh tự tuyển tương ( tứ )x1, hồng sắc chuyên thuộc sức phẩm toái phiến x100

luy kế sung trị 30000 nguyên: : ngũ hành hoán linh phù x20, đỉnh cấp tiên linh tự tuyển tương ( tứ )x1, hạn định song thuộc tính sức phẩm tương x2
luy kế sung trị 50000 nguyên: : ngũ hành hoán linh phù x20, đỉnh cấp tiên linh tự tuyển tương ( tứ )x2, hạn định tam thuộc tính sức phẩm tương x1
luy kế sung trị 100000 nguyên: : ngũ hành hoán linh phù x30, đỉnh cấp tiên linh tự tuyển tương ( tứ )x3, hạn định tam thuộc tính sức phẩm tương x2

 

 

BOnus 2:

đan nhật luy sung 800 nguyên: chanh sắc 3 tinh trang bị lễ bao *3, linh ngọc *400, hạn thì triệu hoán khoán *10, lịch luyện đan *1000000

đan nhật luy sung 1500 nguyên: tùy cơ chanh sắc thần thú đản *1, linh ngọc *800, hạn thì triệu hoán khoán *15, lịch luyện đan *3000000

đan nhật luy sung 2500 nguyên: cường lực tiên linh tự tuyển tương *2, linh ngọc *1000, hạn thì triệu hoán khoán *20, đồng tiền *5000000

đan nhật luy sung 3500 nguyên: ngũ tinh tinh anh tiên linh tự tuyển tương *1, linh ngọc *2000, bặc thiêm *20, đồng tiền *20000000

đan nhật luy sung 5000 nguyên: đỉnh cấp tiên linh tự tuyển tương ( tứ )*1, linh ngọc *3000, cao cấp cung đăng tệ *30, đồng tiền *20000000

đan nhật luy sung 8000 nguyên: hạn định tam thuộc tính sức phẩm tương *1, linh ngọc *5000, cao cấp cung đăng tệ *30, đồng tiền *20000000

Bảng VIP

VIP

Tệ cần nạp

vip1

6 tệ

vip2

30

vip3

100

vip4

200

vip5

500

vip6

1000

vip7

2000

vip8

5000

vip9

10000

vip10

15000

vip11

30000

vip12

50000

vip13

100000

vip14

150000

vip15

200000

vip16

300000

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật