Monkey King Private NTBgame

Monkey King Private NTBgame

88K KNB + 2 tướng đỏ + 4 tướng cam + thần nông đỉnh
Thể loại:Chiến thuật, Theo lượtChủ đề:Tiên hiệp, Tây du
Tỉ lệ nạp:1:20Người chơi:725.976Kích thước:1.4GBNgày Open:26-04-2023
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066 hoặc fb : https://www.facebook.com/soi.gianac.12
Điểm danh nhận 5 tệ / ngày theo hướng dẫn NTBgame.com/dongxi, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
Ưu đãi

OPEN S1 & S2 lúc 13:00 30/04/2023

***Hướng dẫn tạo acc + nhận quà: bấm để xem

- Tặng 88K KNB + 02 tướng đỏ tự chọn (Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không,Thiên Đế, Quan Âm, Bạch Cốt Phu Nhân, Đại Bằng Kim Sí, Diêm Quân, Ngưu Ma Vương) +  04 tướng cam tự chọn (Nguyệt Lão, Bì Lam Ba, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Diện Hồ Ly) + Thần nông đỉnh + set trang bị cam

mkk-03mkk-04mkk-05mkk-01mkk-02mkk-1mkk-2 mkk-3

Các gói ưu đãi

- Thẻ tháng = 50 tệ: mua lập tức nhận 1000 tiên ngọc + 16000 KNB, sau đó mỗi ngày nhận 12000 KNB + 5 phục hi bát quái

- Gói thể lực 1 = 30 tệ: Nhân sâm *30, Linh chi *30 , tiên ngọc *600 (giới hạn mua 1/ngày)

- Gói thể lực 2 = 60 tệ: Nhân sâm *60, Linh chi *60 , tiên ngọc *1200 (giới hạn mua 1/ngày)

- Na Tra ưu huệ lễ bao = 300 tệ: Na Tra *1, hỏa liên càn khôn quyển *1, vạn năng pháp bảo *5, nguyên bảo *18.880 (giới hạn mua 1/ngày)

- Hoang thần ưu huệ lễ bao = 200 tệ: chanh sắc hoang thần nhậm tuyển tương *1, hoang thần kinh nghiệm *10 vạn, hoang thần bảo tương *50, nguyên bảo *6.800 (giới hạn mua 6/ngày)

- Thượng cổ thần trang lễ bao = 200 tệ: thượng cổ thần trang nhậm tuyển tương *1, sở từ nhậm tuyển tương *9, thi kinh nhậm tuyển tương *6, nguyên bảo *6.800 (giới hạn mua 4/ngày)

- Đặc huệ nguyên bảo lễ bao = 100 tệ: nguyên bảo *30.000 (giới hạn mua 1/ngày)

- 200 tiên ngọc = 10 tệ

- 1.000 tiên ngọc = 50 tệ

- 2..000 tiên ngọc = 100 tệ

- 4.000 tiên ngọc = 200 tệ

- 10.000 tiên ngọc = 500 tệ

- 20.000 tiên ngọc = 1.000 tệ

- 40.000 tiên ngọc = 2.000 tệ

- 100.000 tiên ngọc = 5.000 tệ

Phúc lợi nạp

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

- 10 tệ/ngày: Nhân sâm *10, linh chi *10, Phục Hi bát quái *5, bạc *50w

- 50 tệ/ngày: Phục Hi bát quái *10, cao cấp tinh luyện thạch *25, bạc *200w

- 100 tệ/ngày: Phục Hi bát quái *20, cao cấp tinh luyện thạch *50, chanh sắc thần tương nhậm tuyển *1, bạc *250W

- 250 tệ/ngày: Phục Hi bát quái *30, cao cấp tinh luyện thạch *75, chanh sắc mệnh cách nhậm tuyển *1, bạc *750W

- 500 tệ/ngày: Phục Hi bát quái *50, cao cấp tinh luyện thạch *125, bát đại hồng tương nhậm tuyển *1, bạc *1250W

- 1.000 tệ/ngày: Phục Hi bát quái *100, cao cấp tinh luyện thạch *250, hồng sắc mệnh cách nhậm tuyển *1, bạc *2500W

- 2.500 tệ/ngày: Phục Hi bát quái *300, cao cấp tinh luyện thạch *750, thượng cổ thần trang nhậm tuyển tương *1, bạc *7500W

- 5.000 tệ/ngày: Phục Hi bát quái *500, cao cấp tinh luyện thạch *1250, thượng cổ thần trang nhậm tuyển tương *3, Vô Tự Thiên Thư *1, bạc *12500W

Monkey King Private NTBgame
Monkey King Private NTBgame
Monkey King Private NTBgame
Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật