Naruto Huyền Thoại Anh Hùng Việt Hóa

Naruto Huyền Thoại Anh Hùng Việt Hóa

MAX VIP + 128k nguyên bảo+ 1000 lượt quay
Thể loại:Chiến thuậtChủ đề:Naruto
Tỉ lệ nạp:1:2000Người chơi:952.974Kích thước:471.6MBNgày Open:20-03-2023
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066
Điểm danh nhận 5 tệ / ngày theo hướng dẫn NTBgame.com/dongxi, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
Ưu đãi

- Tặng MAX VIP + 128k nguyên bảo + 200 vạn bạc + 1000 lần rút thưởng (code muye666)

- Nhận quà VIP trong thư: mảnh nhẫn giả cấp S *150, ngọc cấp 8 *, linh ngọc *50K, ngự hồn kết tinh *150K

- Tỉ lệ nạp 1:2000, x2 nguyên bảo cho lần nạp đầu

- Thẻ tháng 175K: mua nhận ngay 100K nguyên bảo + 50 tệ GM, mỗi ngày nhận 10K nguyên bảo + 40 tảo đăng khoán

- Thẻ chí tôn 350k: mua nhận ngay 196K nguyên bảo + 100 tệ GM, mỗi ngày nhận 20K nguyên bảo + 60 tảo đăng khoán

- Đăng nhập liên tục nhận thẻ GM 2000 tệ, sử dụng kích hoạt miễn phí shop GM

- Hoàn thành nhiệm vụ open server để nhận SS Cửu Vĩ

- Hoạt động hàng ngày nhận thẻ nạp tệ, 100 lượt rút thăm miễn phí

nhtah-1 nhtah-2 nhtah-3

Phúc lợi nạp

Hoạt động đặc biệt , Xuất ra đầu tiên gấp đôi lễ — Ngày kế tiếp thống nhất dùng tay cấp cho, không cần xin

Thời gian: 20/03 - 23/03

Nhận lấy quy tắc: Lấy ngày lẻ nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia ), ngày lẻ nạp tiền vượt qua 10000 Nguyên, thì nạp tiền hoạt động thiết lập lại

Tỷ như: Ngày lẻ nạp tiền 10100 Nguyên, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 100 Nguyên ngăn vị ban thưởng ( Khen thưởng thêm cần liên hệ phục vụ khách hàng tiến hành xin )

Hoạt động nói rõ:

Hoạt động Trong lúc đó mỗi ngày tính gộp lại nạp tiền đạt tới tương ứng điều kiện liền có thể thu hoạch cực phẩm đạo cụ ban thưởng:

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 100 Nguyên: 【ss Mảnh vỡ hối đoái bao *10, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *1】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 200 Nguyên: 【ss Mảnh vỡ hối đoái bao *10, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *1】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 500 Nguyên: 【ss Mảnh vỡ hối đoái bao *30, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *3】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 1000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *25, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *5】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 2000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *25, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *10】*2

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 5000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *75, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *30】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 10000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *125, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *50】*2

Hoạt động 1, Thường trú trở lại lợi —— Trong trò chơi hoạt động nhận lấy ( Điểm kích chủ giao diện đặc sắc hoạt động - Thường trú trở lại lợi )

Thời gian: Vĩnh cửu

Nhận lấy quy tắc: Lấy ngày lẻ nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia ), ngày lẻ nạp tiền vượt qua 1 Vạn nguyên, thì nạp tiền hoạt động thiết lập lại

Tỷ như: Ngày lẻ nạp tiền 10100 Nguyên, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 100 Nguyên ngăn vị ban thưởng ( Khen thưởng thêm cần liên hệ phục vụ khách hàng tiến hành xin )
Hoạt động nói rõ:

Hoạt động trong lúc đó mỗi ngày tính gộp lại nạp tiền đạt tới tương ứng điều kiện liền có thể thu hoạch cực phẩm đạo cụ ban thưởng:

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 100 Nguyên: Linh ngọc *100, thông linh tệ *1000, Chakra kim loại *5
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 200 Nguyên: Linh ngọc *100, thông linh tệ *1000, Chakra kim loại *5
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 500 Nguyên: Linh ngọc *300, thông linh tệ *3000, Chakra kim loại *20
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 1000 Nguyên: Linh ngọc *500, thông linh tệ *5000, Chakra kim loại *20
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 2000 Nguyên: Linh ngọc *1000, thông linh tệ *10000, Chakra kim loại *50
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 5000 Nguyên: Linh ngọc *3000, thông linh tệ *30000, Chakra kim loại *200
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 10000 Nguyên: Linh ngọc *5000, thông linh tệ *50000, Chakra kim loại *200

Hoạt động 2, Lớn trán đưa hào lễ — Cần người liên hệ công phục vụ khách hàng xin

Thời gian: Vĩnh cửu

Đạo cụ hoạt động cấp cho hình thức: Trong trò chơi bưu kiện cấp cho

Tùy ý tuyển / Tự do đạo cụ xin: Cần người chơi lựa chọn kĩ càng muốn đạo cụ mới có thể xin cấp cho

Ngày lẻ Nạp tiền Mỗi đầy 1000 Nguyên Có thể chọn 1 Cái ban thưởng phương án ( Nhiều mạo xưng nhiều đến, tức 2000 Có thể chọn 2 Phần ):

Phương án một: ss Mảnh vỡ hối đoái bao *50

Phương án hai: Đột phá phù *15

Phương án ba: SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *5

Phương án bốn: s Cấp ngự hồn mảnh vỡ *75

Phương án năm: S Cấp Thông Linh Thú mảnh vỡ lựa chọn bao *20

Phương án sáu: 6 Cấp câu ngọc tự do rương *3

Phương án bảy: Chakra kim loại *120

Phương án tám: Ngự hồn kết tinh *15 Vạn

Phương án chín: Thông linh chi thư *300

Phương án mười: Thế thân con rối *20

Hoạt động 3, Nạp tiền trở lại lợi hoạt động — Trong trò chơi hoạt động nhận lấy ( Điểm kích chủ giao diện đặc sắc hoạt động - Thường trú trở lại lợi )

Thời gian: Vĩnh cửu

Nhận lấy quy tắc: Lấy ngày lẻ nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia ), ngày lẻ nạp tiền vượt qua 1 Vạn nguyên, thì nạp tiền hoạt động thiết lập lại

Tỷ như: Ngày lẻ nạp tiền 10100 Nguyên, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 100 Nguyên ngăn vị ban thưởng ( Khen thưởng thêm cần liên hệ phục vụ khách hàng tiến hành xin )

Hoạt động nói rõ:

Hoạt động trong lúc đó mỗi ngày tính gộp lại nạp tiền đạt tới tương ứng điều kiện liền có thể thu hoạch phong phú ban thưởng:

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 100 Nguyên: Nguyên bảo *10 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 200 Nguyên: Nguyên bảo *10 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 500 Nguyên: Nguyên bảo *80 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 1000 Nguyên: Nguyên bảo *200 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 2000 Nguyên: Nguyên bảo *300 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 5000 Nguyên: Nguyên bảo *1900 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 10000 Nguyên: Nguyên bảo *3500 Vạn

Bảng VIP

 

GMNhân dân tệ

GM 1

GM 2

GM 3

GM 4

GM 5

GM 6

GM 7

free

free

350k

700k

1750k

3m5

7m

 

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật