One Punch Man NTBgame Việt Hóa

One Punch Man NTBgame Việt Hóa

28.888 KC + 5.888 dola + 188 vé đỏ + SSR Genos + SSR Đồng Đế
Thể loại:Chiến thuậtChủ đề:Truyện tranh, Hoạt hình
Tỉ lệ nạp:1:100Người chơi:660.984Kích thước:1.5GBNgày Open:15-08-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066 hoặc fb : https://www.facebook.com/soi.gianac.12
Điểm danh nhận 5 tệ / ngày theo hướng dẫn NTBgame.com/dongxi, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
Ưu đãi

Ra sv mới vào chiều thứ 7 hàng tuần, link tạo tài khoản + nhận tân thủ: https://ntbgame.com/blog/ttopm

- LINK IPA: https://drive.google.com/file/d/1IHpQVIDLFDZEeVEkDlirGSx47rwkPbOd/view?usp=sharing (CÀI THEO HD NTBGAME.COM/IPA )

- Tặng 28.888 KC + 5.888 dola + 188 vé đỏ + SSR Genos + SSR Đồng Đế + 688 vạn vàng

- Điểm danh mỗi ngày nhận 3.000 kim cương

Điều chỉnh so với bản trước: tăng các tướng sau: Genos, Phượng Hoàng, Samurai Nguyên Tử, Tatsumaki, Gouketsu

Các gói ưu đãi

+【xúc tiến ưu đãi gói quà = 25元】Mua và nhận ngay 20 code xúc tiến, sử dụng 01 code/ngày.

Quà gồm: 300 dola + 5 thẻ tăng sao + 20 vé đỏ + 5 văn chương bổ cấp khoán 

 

+【Văn chương giác tỉnh lễ bao = 38元】(2 lần/ngày)

mua nhận ngay: trác việt phối kiện chi hồn nhậm tuyển rương x100, văn chương giác tỉnh thạch x5, trác việt phối kiện hạch tâm nhậm tuyển rương x50

+【đặc quyền trợ lực tạp ( nguyệt tạp ) = 18元】(kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận vật phẩm)

mua nhận ngay: 6000 kim cương du hí nội 5 điều đặc quyền

kiểm tra tại giao diện đặc quyền trợ lực tạp

+【hiệp hội ứng viên tạp ( nguyệt tạp ) = 28元】(kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận vật phẩm)

mua nhận ngay: kim cương x9999, trác việt khoách triển tạp toái phiến x12, đại bình kinh nghiệm ẩm liêu x28

mỗi ngày nhận: kim cương x1000

+【38 đặc quyền nguyệt tạp = 38元】khả điệp gia (kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận vật phẩm)

chày sắt trừu tưởng bao x1, đội ngũ kinh nghiệm x20, vua biển sâu trừu tưởng bao x1, garou trừu tưởng bao x3, flashy flash trừu tưởng lễ bao x3

+【88 đặc quyền nguyệt tạp = 88元】khả điệp gia (kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận vật phẩm)

chày sắt trừu tưởng bao x2, đội ngũ kinh nghiệm x100, vua biển sâu trừu tưởng bao x2, garou trừu tưởng bao x5, Bang trừu tưởng bao x5, flashy flash trừu tưởng lễ bao x5

+【188 đặc quyền nguyệt tạp = 188元】khả điệp gia (kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận vật phẩm)

chày sắt trừu tưởng bao x4, đội ngũ kinh nghiệm x200, vua biển sâu trừu tưởng bao x8, garou trừu tưởng bao x8, Bang trừu tưởng bao x8, flashy flash trừu tưởng lễ bao x8

+【388 đặc quyền nguyệt tạp = 388元】khả điệp gia (kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận vật phẩm)

chày sắt trừu tưởng bao x8, đội ngũ kinh nghiệm x300, boros trừu tưởng bao x12, sonic trừu tưởng bao x12, Bang trừu tưởng bao x12, đồng trừu tưởng bao x12, siêu tuyệt trừu tưởng bao x12, trác việt khoách triển toái phiến x5

+【888 đặc quyền nguyệt tạp = 888元】khả điệp gia (kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận vật phẩm)

chày sắt trừu tưởng bao x10, đội ngũ kinh nghiệm x600, vua biển sâu trừu tưởng bao x28, garou trừu tưởng bao x28, Bang trừu tưởng bao x28, flashy flash trừu tưởng lễ bao x28, siêu tuyệt trừu tưởng bao x28, trác việt khoách triển toái phiến x18, kỳ ngọc hình tượng trừu tưởng bao x20

+【đại hình kinh nghiệm ẩm liêu + thể lực bao = 38元】 38 nguyên (2 lần/tuần)

đại bình kinh nghiệm ẩm liêu x500 cá thể lực x180 điểm

+【nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm bao 10W điểm = 100元】100 nguyên (2 lần/tuần)

nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm 100.000 điểm

+【đặc huệ chu tạp = 12元】(1 lần/tuần)

mỗi ngày nhận: 1000 kim cương, thể lực x50, kim tệ x1 vạn, tinh anh chiêu mộ quyển x3

+【cao cấp cơ kim ( hạn thì ) = 68元】(vĩnh cửu mua 1 lần)

nhận theo cấp, tổng nhận: kim cương x200000

+【văn chương chung thân tạp =128元】(vĩnh cửu mua 1 lần)

văn chương bổ cấp quyển x99, bất diệt văn chương - toàn năng x2, văn chương giác tỉnh thạch x2

+【trung cấp kỳ ngọc lễ bao = 58元】(5 lần/tuần)

kim cương x11600, kim tệ x58W, kỳ ngọc tệ x1500, kỳ ngọc thiên phú điểm x6, đại bình kinh nghiệm ẩm liêu x58, SSR vạn năng nhậm tuyển tương x2

+【siêu cấp kỳ ngọc lễ bao = 298元】(5 lần/tuần)

kim cương x59600, kim tệ x298W, kỳ ngọc tệ x7500, kỳ ngọc thiên phú điểm x30, đại bình kinh nghiệm ẩm liêu x298, SSR vạn năng nhậm tuyển tương x10

+【bổ cấp trợ lực nhất thứ tính = 198元】(1 lần/tuần)

cộng hoạch đắc tinh anh chiêu mộ quyển x1150, thăng tinh bổ cấp quyển x1400, phối kiện bổ cấp quyển x1400

+【chiêu mộ đầu tư nhất thứ tính =198元】(1 lần/tuần)

cộng hoạch đắc cường giả chiêu mộ quyển x710, kim cương x130000, kim tệ 540W

+【truy gia khoách triển tùy cơ tương tiểu = 18元】(10 lần/ngày)

đả khai tùy cơ truy gia thuộc tính đích tùy cơ thuộc tính trang bị

truy gia khoách triển tùy cơ tương x1

+【truy gia khoách triển tùy cơ tương tiểu = 168元】(5 lần/ngày)

đả khai tùy cơ truy gia thuộc tính đích tùy cơ thuộc tính trang bị

truy gia khoách triển tùy cơ tương x10

+【truy gia khoách triển tùy cơ tương tiểu = 768元】(1 lần/ngày)

đả khai tùy cơ truy gia thuộc tính đích tùy cơ thuộc tính trang bị

truy gia khoách triển tùy cơ tương x50

+【bình cấp tăng phúc tạp lễ bao = 488元】(2 lần/tuần)

( biệt đối tiếp tự trợ, thỉnh nguyên bảo trì tuyển trạch đối ứng vật phẩm phát phóng )

bình cấp cải tạo tài liêu x488, tăng phúc tạp cải tạo tài liêu x1333, bình cấp lục tuyển nhất lễ bao x1 (6 chọn 1)

kiên nhận bình cấp nhậm tuyển tương thuộc tính công kích kỹ năng kiên nhận tăng phúc

bạo kích bình cấp nhậm tuyển tương thuộc tính sinh mệnh kỹ năng bạo kích tăng phúc

kiên nhận bình cấp nhậm tuyển tương thuộc tính sinh mệnh kỹ năng kiên nhận tăng phúc

phổ công bình cấp nhậm tuyển tương thuộc tính công kích kỹ năng phổ công tăng phúc

bạo kích bình cấp nhậm tuyển tương thuộc tính công kích kỹ năng bạo kích tăng phúc

trác việt tăng phúc tạp nhậm tuyển thuộc tính công kích kỹ năng bạo tẩu tăng phúc

+【thiểm quang khoách triển lễ bao = 588元】cấu mãi thỉnh đan độc nhất cá tương tử đả khai tự tuyển

thiểm quang khoách triển tự tuyển bảo tương x4 (tự tuyển chanh trang thiểm quang sáo, thuộc tính thị công kích hòa tốc độ)

cấu mãi thỉnh nhất cá nhất cá tương tử đả khai tự kỷ tuyển trạch

cấu mãi đa tương tử đích bất đan độc đả khai tự tuyển hậu quả tự phụ

---

50元=2.500 dola】 tặng thêm 40%, tổng nhận 3.500 dola

100元=5.000 dola】tặng thêm 50%, tổng nhận 7.750 dola

300元=15.000 dola】tặng thêm 60%, tổng nhận 24.000 dola

500元=25.000 dola】tặng thêm 70%, tổng nhận 42.500 dola

1000元=50.000 dola】tặng thêm 80%, tổng nhận 90.000 dola

2000元=100.000 dola】tặng thêm 90%, tổng nhận 190.000 dola

5000元=250.000 dola】tặng thêm 100%, tổng nhận 500.000 dola

---

【Halloween rút thưởng gói quà, hạn đến 7/11/2022】

+【vạn thánh tiết siêu tuyệt trừu tưởng tương = 38元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

niệm lực hắc quần [ toái phiến ]/ điềm tâm điếu trụy [ toái phiến ]

phượng hoàng vĩ vũ [ toái phiến ]/ thương bạch phong y [ toái phiến ]

nguyên tử kiếm [ toái phiến ]/ hào kiệt vũ đạo phục [ toái phiến ]

garou hắc sam [ toái phiến ]/ long quyển hắc quần [ toái phiến ]

vua biển sâu quan [ toái phiến ]/ đại quýnh nhãn trinh sát cơ [ toái phiến ]

cao năng phi đạn [ toái phiến ]/ gia đặc lâm cơ thương [ toái phiến ]

khoa kỹ thư bao [ toái phiến ]/ bang cổ vũ phục [ toái phiến ]

cảnh khuyển hạng quyển [ toái phiến ]/ hắc sắc thượng trang [ toái phiến ]

hợp kim cầu bổng [ toái phiến ]/ kiều trạch cơ giác [ toái phiến ]

+【38 ma cải trừu tưởng lễ bao = 18元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

cường giả chiêu mộ khoán / thăng tinh bổ cấp khoán

tinh anh chiêu mộ khoán / văn chương bổ cấp khoán

thăng tinh tạp / tinh phiến / tinh hạch / ngân sắc lão nha [ toái phiến ]

tiểu bình kinh nghiệm ẩm liêu / trung bình kinh nghiệm ẩm liêu

đại bình kinh nghiệm ẩm liêu / phối kiện bổ cấp khoán

trác việt khoách triển tạp toái phiến / sơ cấp chuyên thuộc kinh nghiệm tạp

trung cấp chuyên thuộc kinh nghiệm tạp / cao cấp chuyên thuộc kinh nghiệm tạp

kiệt nặc tư [ toái phiến ]/ vua biển sâu [ toái phiến ]

garou [ toái phiến ]/ flashy flash [ toái phiến ]

phượng hoàng nam [ toái phiến ]/ đại quýnh nhãn [ toái phiến ]

cương thi nam [ toái phiến ]/ kim thuộc kỵ sĩ [ toái phiến ]

KING[ toái phiến ]/ tử vong gia đặc lâm [ toái phiến ]

chiến túc đích long quyển [ toái phiến ]/ cảnh khuyển hiệp [ toái phiến ]

quái nhân hóa kiều trạch [ toái phiến ]

+【28 ma cải trừu tưởng lễ bao = 28元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

cường giả chiêu mộ khoán / thăng tinh bổ cấp khoán

tinh anh chiêu mộ khoán / văn chương bổ cấp khoán

thăng tinh tạp / tinh phiến / tinh hạch / trọng trí tỏa

tiểu bình kinh nghiệm ẩm liêu / trung bình kinh nghiệm ẩm liêu

SSR vạn năng nhậm tuyển tương /SR toái phiến nhậm tuyển tương

cao cấp huy chương nhậm tuyển tương / kim thuộc kỵ sĩ [ toái phiến ]

kiệt nặc tư [ toái phiến ]/ vua biển sâu [ toái phiến ]

garou [ toái phiến ]/ flashy flash [ toái phiến ]

đại quýnh nhãn [ toái phiến ]/ cương thi nam [ toái phiến ]

phượng hoàng nam [ toái phiến ]/ hào kiệt [ toái phiến ]/KING[ toái phiến ]

tử vong gia đặc lâm [ toái phiến ]/ ngân sắc lão nha [ toái phiến ]

chiến túc đích long quyển [ toái phiến ]/ cảnh khuyển hiệp [ toái phiến ]

quái nhân hóa kiều trạch [ toái phiến ]

+【88 ma cải trừu tưởng lễ bao = 88元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

trọng trí tỏa

tiểu bình kinh nghiệm ẩm liêu / trung bình kinh nghiệm ẩm liêu

đại bình kinh nghiệm ẩm liêu / thần bí thương điếm xoát tân khoán

trác việt khoách triển tạp toái phiến / kim thuộc kỵ sĩ [ toái phiến ]

nguyên tử vũ sĩ [ toái phiến ]/ kiệt nặc tư [ toái phiến ]

vua biển sâu [ toái phiến ]/ garou [ toái phiến ]

flashy flash [ toái phiến ]/ phượng hoàng nam [ toái phiến ]

hào kiệt [ toái phiến ] / đại quýnh nhãn [ toái phiến ]

cương thi nam [ toái phiến ]/KING[ toái phiến ]

tử vong gia đặc lâm [ toái phiến ]/ ngân sắc lão nha [ toái phiến ]

SSR kim thuộc cầu bổng ( toái phiến )/ hợp kim cầu bổng ( toái phiến )

chiến túc đích long quyển [ toái phiến ]/ cảnh khuyển hiệp [ toái phiến ]

quái nhân hóa kiều trạch [ toái phiến ]

+【hạch tâm trừu tưởng tiểu bao = 18元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

chính nghĩa tâm phiến I/ chính nghĩa tâm phiến II

chính nghĩa ấn ký I/ chính nghĩa ấn ký II

chính nghĩa chi hồn / chính nghĩa hạch tâm

đoạt huyết tâm phiến I/ đoạt huyết tâm phiến II

đoạt huyết ấn ký I/ đoạt huyết ấn ký II

đoạt huyết chi hồn / đoạt huyết hạch tâm

ngẫu tượng tâm phiến I/ ngẫu tượng tâm phiến II

ngẫu tượng ấn ký I/ ngẫu tượng ấn ký II

ngẫu tượng chi hồn / ngẫu tượng hạch tâm

cơ nhân tâm phiến I/ cơ nhân tâm phiến II

cơ nhân ấn ký I/ cơ nhân ấn ký II

cơ nhân chi hồn / cơ nhân hạch tâm

thâm hải tâm phiến I/ thâm hải tâm phiến II

thâm hải ấn ký I/ thâm hải ấn ký II

thâm hải chi hồn / thâm hải hạch tâm

+【hạch tâm trừu tưởng đại bao = 180元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

chính nghĩa tâm phiến I/ chính nghĩa tâm phiến II

chính nghĩa ấn ký I/ chính nghĩa ấn ký II

chính nghĩa chi hồn / chính nghĩa hạch tâm

đoạt huyết tâm phiến I/ đoạt huyết tâm phiến II

đoạt huyết ấn ký I/ đoạt huyết ấn ký II

đoạt huyết chi hồn / đoạt huyết hạch tâm

ngẫu tượng tâm phiến I/ ngẫu tượng tâm phiến II

ngẫu tượng ấn ký I/ ngẫu tượng ấn ký II

ngẫu tượng chi hồn / ngẫu tượng hạch tâm

cơ nhân tâm phiến I/ cơ nhân tâm phiến II

cơ nhân ấn ký I/ cơ nhân ấn ký II

cơ nhân chi hồn / cơ nhân hạch tâm

thâm hải tâm phiến I/ thâm hải tâm phiến II

thâm hải ấn ký I/ thâm hải ấn ký II

thâm hải chi hồn / thâm hải hạch tâm

+【38 văn chương đặc huấn trừu tưởng = 38元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

nữu khúc văn chương · vũ trang / nữu khúc văn chương · cách đấu

nữu khúc văn chương · khoa kỹ / nữu khúc văn chương · siêu năng

nữu khúc văn chương · anh hùng / nữu khúc văn chương · quái nhân

nữu khúc văn chương · thông dụng / nữu khúc văn chương · toàn năng

vĩnh hằng văn chương · vũ trang / vĩnh hằng văn chương · cách đấu

vĩnh hằng văn chương · khoa kỹ / vĩnh hằng văn chương · siêu năng

vĩnh hằng văn chương · anh hùng / vĩnh hằng văn chương · quái nhân

vĩnh hằng văn chương · thông dụng / vĩnh hằng văn chương · toàn năng

1 tiểu thì vũ trang đặc huấn tạp /1 tiểu thì cách đấu đặc huấn tạp

1 tiểu thì khoa kỹ đặc huấn tạp /1 tiểu thì siêu năng đặc huấn tạp

vũ trang đặc huấn tinh yếu / cách đấu đặc huấn tinh yếu

khoa kỹ đặc huấn tinh yếu / siêu năng đặc huấn tinh yếu

+【380 văn chương đặc huấn trừu tưởng = 380元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

nữu khúc văn chương · vũ trang / nữu khúc văn chương · cách đấu

nữu khúc văn chương · khoa kỹ / nữu khúc văn chương · siêu năng

nữu khúc văn chương · anh hùng / nữu khúc văn chương · quái nhân

nữu khúc văn chương · thông dụng / nữu khúc văn chương · toàn năng

vĩnh hằng văn chương · vũ trang / vĩnh hằng văn chương · cách đấu

vĩnh hằng văn chương · khoa kỹ / vĩnh hằng văn chương · siêu năng

vĩnh hằng văn chương · anh hùng / vĩnh hằng văn chương · quái nhân

vĩnh hằng văn chương · thông dụng / vĩnh hằng văn chương · toàn năng

1 tiểu thì vũ trang đặc huấn tạp /1 tiểu thì cách đấu đặc huấn tạp

1 tiểu thì khoa kỹ đặc huấn tạp /1 tiểu thì siêu năng đặc huấn tạp

vũ trang đặc huấn tinh yếu / cách đấu đặc huấn tinh yếu

khoa kỹ đặc huấn tinh yếu / siêu năng đặc huấn tinh yếu

+【khắc ấn trừu tưởng tiểu bao = 28元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

trọng trí tỏa

vĩnh hằng khắc ấn · khải toàn III/ vĩnh hằng khắc ấn · kiên thủ III

vĩnh hằng khắc ấn · hồi hưởng III/ vĩnh hằng khắc ấn · dũ hợp III

vĩnh hằng khắc ấn · khải toàn II/ vĩnh hằng khắc ấn · kiên thủ II

vĩnh hằng khắc ấn · hồi hưởng II/ vĩnh hằng khắc ấn · dũ hợp II

vĩnh hằng khắc ấn · khải toàn I/ vĩnh hằng khắc ấn · kiên thủ I

vĩnh hằng khắc ấn · hồi hưởng I/ vĩnh hằng khắc ấn · dũ hợp I

phục tô khắc ấn · khải toàn III/ phục tô khắc ấn · kiên thủ III

phục tô khắc ấn · hồi hưởng III/ phục tô khắc ấn · dũ hợp III

phục tô khắc ấn · khải toàn II/ phục tô khắc ấn · kiên thủ II

phục tô khắc ấn · hồi hưởng II/ phục tô khắc ấn · dũ hợp II

phục tô khắc ấn · khải toàn I/ phục tô khắc ấn · kiên thủ I

phục tô khắc ấn · hồi hưởng I/ phục tô khắc ấn · dũ hợp I

+【khắc ấn trừu tưởng đại bao = 280元】(10 lần/ngày) mở lần 99 sẽ ngẫu nhiên nhận được 99 vật phẩm

trọng trí tỏa

vĩnh hằng khắc ấn · khải toàn III/ vĩnh hằng khắc ấn · kiên thủ III

vĩnh hằng khắc ấn · hồi hưởng III/ vĩnh hằng khắc ấn · dũ hợp III

vĩnh hằng khắc ấn · khải toàn II/ vĩnh hằng khắc ấn · kiên thủ II

vĩnh hằng khắc ấn · hồi hưởng II/ vĩnh hằng khắc ấn · dũ hợp II

vĩnh hằng khắc ấn · khải toàn I/ vĩnh hằng khắc ấn · kiên thủ I

vĩnh hằng khắc ấn · hồi hưởng I/ vĩnh hằng khắc ấn · dũ hợp I

phục tô khắc ấn · khải toàn III/ phục tô khắc ấn · kiên thủ III

phục tô khắc ấn · hồi hưởng III/ phục tô khắc ấn · dũ hợp III

phục tô khắc ấn · khải toàn II/ phục tô khắc ấn · kiên thủ II

phục tô khắc ấn · hồi hưởng II/ phục tô khắc ấn · dũ hợp II

phục tô khắc ấn · khải toàn I/ phục tô khắc ấn · kiên thủ I

phục tô khắc ấn · hồi hưởng I/ phục tô khắc ấn · dũ hợp I

Phúc lợi nạp

**update 21/09/2022

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

+ 98 tệ/ngày: thăng tinh bổ cấp khoán x10, thể lực x100, trung quán kinh nghiệm ẩm liêu x50, SR tử vong gia đặc lâm toái phiến x3

+ 100 tệ/ngày: cao cấp siêu năng huy chương x5, trung cấp từ bàn nhậm tuyển tương x50, tiềm năng thiêu chiến nhậm tuyển tương x20, SR lôi quang nguyên thị toái phiến x30

+ 198 tệ/ngày: văn chương bổ cấp khoán x10, trung cấp từ bàn nhậm tuyển tương x20, phối kiện bổ cấp khoán x10, thăng tinh tạp x3, SR tử vong gia đặc lâm toái phiến x6

+ 200 tệ/ngày: 3 cấp ấn ký nhậm tuyển tương x5, tinh lương tùy cơ tạp bao x10, hoạt lực x180, SSR vạn năng nhậm tuyển tương x10, SR lôi quang nguyên thị toái phiến x60

+ 498 tệ/ngày: văn chương bổ cấp khoán x20, thể lực x260, nghiên cứu tâm đắc x30, hạch năng nhậm tuyển tương x20, SR tử vong gia đặc lâm toái phiến x12

+ 500 tệ/ngày: 4 cấp ấn ký bảo tương x5, thăng tinh tạp x20, cao cấp anh hùng gia thành khoán x5, cao cấp quái nhân gia thành khoán x5, SSR KING toái phiến x6

+ 998 tệ/ngày: thăng tinh bổ cấp khoán x50, trác việt phối kiện chi hồn nhậm tuyển tương x5, trọng trí tỏa x20, trác việt phối kiện hạch tâm nhậm tuyển x5, SR tử vong gia đặc lâm toái phiến x25

+ 1000 tệ/ngày: anh hùng trung cấp thiên phú bao x600, quái nhân trung cấp thiên phú bao x600, thăng tinh tạp x50, nghiên cứu thất trác việt hạch tâm tương x5, đặc cấp chuyên thuộc kinh nghiệm tạp x300, SSR King toái phiến x16

+ 1998 tệ/ngày: văn chương bổ cấp khoán x100, trọng trí tỏa x30, thăng tinh tạp x30, đặc cấp chuyên thuộc kinh nghiệm tạp x500, SR tử vong gia đặc lâm toái phiến x50

+ 2000 tệ/ngày: cao cấp siêu năng huy chương x50, cao cấp thiên phú nhậm tuyển tương x300, đặc cấp huy chương kinh nghiệm tạp x500, long cấp huy chương x2, khoa kỹ kết tinh x3, S cấp huy chương II x2, SSR King toái phiến x32

+ 4998 tệ/ngày: quái nhân tiến hóa thạch x2, anh hùng tiến hóa thạch x2, văn chương bổ cấp khoán x100, trọng trí tỏa x50, văn chương giác tỉnh thạch x18, thăng tinh bổ cấp khoán x180, hạch năng nhậm tuyển tương x180, SSR vạn năng nhậm tuyển tương x180

+ 5000 tệ/ngày: trọng trí tỏa x30, long cấp huy chương 3, đặc cấp huy chương kinh nghiệm tạp x800, khoa kỹ kết tinh x5, S cấp huy chương II x3, SSR KING toái phiến x100

Lưu ý: danh sách quà tặng có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng giá trị là tương đương

-----

Quà nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)

+ 100 tệ: cường giả chiêu mộ khoán x20, văn chương bổ cấp quyển x20, thăng tinh tạp x20

+ 200 tệ: trận doanh cải tạo x100, hoàn nguyên tạp x6, cao cấp huy chương nhậm tuyển tương x100, thăng tinh tạp x50

+ 500 tệ: cao cấp siêu năng huy chương x10, hạch năng nhậm tuyển tương x40, nghiên cứu tâm đắc x600, nghiên cứu chi hồn nhậm tuyển tương x3

+ 1000 tệ: khoa kỹ kết tinh x3, trác việt phối kiện hạch tâm nhậm tuyển x2, trác việt phối kiện chi hồn nhậm tuyển x2, nghiên cứu hạch tâm nhậm tuyển tương x5

+ 2000 tệ: trọng trí tỏa x30, văn chương giác tỉnh thạch x1, khoa kỹ kết tinh x3, nghiên cứu chi hồn nhậm tuyển tương x5, cao cấp anh hùng gia thành khoán x30

+ 5000 tệ: trác việt phối kiện hạch tâm nhậm tuyển x10, trác việt phối kiện chi hồn nhậm tuyển x10, trọng trí tỏa x30, văn chương giác tỉnh thạch x3, khoa kỹ kết tinh x5

+ 8000 tệ: trọng trí tỏa x50, SSR vạn năng nhậm tuyển tương tử x240, văn chương văn chương giác tỉnh thạch x2, thăng tinh tạp x100, đặc cấp chuyên thuộc kinh nghiệm tạp x1000

+ 10000 tệ: văn chương bổ cấp khoán x600, thăng tinh bổ cấp khoán x600, văn chương giác tỉnh thạch x10, phối kiện bổ cấp khoán x300, thăng tinh tạp x200

+ 20000 tệ: kinh phí x28000, 7 cấp ấn ký nhậm tuyển tương x18, văn chương bổ cấp khoán x300, thăng tinh bổ cấp khoán x300

+ 30000 tệ: kinh phí x35000, 7 cấp ấn ký nhậm tuyển tương x18, văn chương bổ cấp khoán x500, thăng tinh bổ cấp khoán x500

+ 40000 tệ: kinh phí x50000, 7 cấp ấn ký nhậm tuyển tương x18, văn chương bổ cấp khoán x600, thăng tinh bổ cấp khoán x600

+ 50000 tệ: kinh phí x60000, 7 cấp ấn ký nhậm tuyển tương x28, văn chương bổ cấp khoán x1000, thăng tinh bổ cấp khoán x1000

 

One Punch Man NTBgame Việt Hóa
One Punch Man NTBgame Việt Hóa
One Punch Man NTBgame Việt Hóa
Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật