Pica Huyền Thoại Việt Hóa

Pica Huyền Thoại Việt Hóa

- tặng VIP 15 + 88k kc
Thể loại:Thẻ bàiChủ đề:Pokemon
Tỉ lệ nạp:1:1000Người chơi:70.608Kích thước:404.0MBNgày Open:11-03-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 60k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066
Ưu đãi

- tặng VIP 15 + 88k kc

- 90k thẻ tháng nhận ngay 20.000 KC mỗi ngày nhận thẻ nạp 30 tệ  + 8000 KC

- 200k thẻ tháng nhận ngay 40.000 KC mỗi ngày nhận thẻ nạp 50 tệ  + 12000 KC

- Quỹ trưởng thành 500 KC nhận tổng 1.000.000 KC

- Nạp 200k đc thẻ tệ 100 tệ + 50k kc + Vp VIP

- Nạp 660k đc thẻ tệ 400 tệ + 100k kc + PKM thần + VP VIP

Phúc lợi nạp

175k: Điện quang·Vịt Koduck*1,Hỏa sơn bảo châu*1,Rương trang bị đỏ bất kỳ *2,Thể lực(siêu)*3

350k: Điện quang·Vịt Koduck mảnh*60,Bàn đá*1,Rương trang bị đỏ bất kỳI*2,Thể lực(siêu)*4

1050k: Điện quang·Vịt Koduck mảnh*80, Điện quang·Đá ý niệm*1,rương bộ vinh diệu*2,Thể lực(siêu)*5

1750k:MR 【 Điện quang】  rương mảnh *8,MR【 Điện quang】 rương bảo vật đặc biệt*1,rương bộ vinh diệu*2,Thể lực(siêu)*7

3500k:Thần·Gyarados mảnh*80,Rương bảo vật đỏ*2,Rương mảnh trang bị đỏ*14,Thể lực(siêu)*8

7000k:Thần·Gyarados mảnh*90,Thần·Bạo phong dung khí*1,Rương mảnh trang bị đỏ*14,Thể lực(siêu)*9

10.500k:Thần·Gyarados mảnh*100,Rương bảo vật đỏ*3,Rương mảnh trang bị đỏ*14,Thể lực(siêu)*12

17.500k: Điện quang mảnh vạn năng*100,MMR【Thần】 rương bảo vật đặc biệt*1,Rương mảnh trang bị đỏ*21,Thể lực(siêu)*14

21.000k: Điện quang mảnh vạn năng*120,Rương bảo vật đỏ*4,Rương mảnh trang bị đỏ*21,Thể lực(siêu)*16

28.00k:MMR【Thần】  rương mảnh *18,MMR【Thần】 rương bảo vật đặc biệt*1,Rương mảnh trang bị đỏ*28,Thể lực(siêu)*18

35.00k:MMR【Thần】  rương mảnh *20,MMR【Thần】 rương bảo vật đặc biệt*2,Rương mảnh trang bị đỏ*28,Thể lực(siêu)*20

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật