Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa

Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa

Lv 73 + job 40 + miêu tệ *300000, Z tệ *3000000, đồng tệ *300000000, 60 vũ khí tự tuyển tương *2 + .....
Thể loại:Nhập vaiChủ đề:Mô phỏng, Hoạt hình
Tỉ lệ nạp:Người chơi:570.976Kích thước:2.87GBNgày Open:22-12-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066 hoặc fb : https://www.facebook.com/soi.gianac.12
Điểm danh nhận 5 tệ / ngày theo hướng dẫn NTBgame.com/dongxi, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
Ưu đãi

mở sv 2 vào ngày 7/4/2023

Hướng dẫn đăng ký xem tại đây: https://ntbgame.com/blog/hdro 

- Cách up lên eng hóa: tải bản china, sau đó vào game để update hết dữ liệu sau đó tải https://drive.google.com/file/d/14FTMfAxz2yHNRz8YprwTJekostL1dBk5/view?usp=sharing , chọn dòng 4 up eng hóa cho sv private là được

- Tặng miêu tệ *300000, Z tệ *3000000, đồng tệ *300000000, 60 vũ khí tự tuyển tương *2, 60 thủ sức tự tuyển tương *2, 60 phòng cụ tự tuyển tương *4, kiện thân phòng hội viên khoán *999, tọa kỵ: bác học u linh *1, quyền kích trang ( nam ) *1, quyền kích trang ( nữ ) *1, quyền kích đầu sáo *1, khô thụ chi *50, huyết tích thụ chi *50, thiên địa thụ quả thực *200, thần bí thương điếm xoát tân khoán *100, 3 tinh dung hợp dược tề tự tuyển tương *30, 3 tinh dung hợp liêu lý tự tuyển tương *30, MVP hạn thì tạp phiến tự tuyển sách (15 thiên ) *1, đại chủy điểu công tử *300

- Sử dụng 2 code để nhận 350tr exp base + 6tr exp job

- Làm event like share nhận thêm code VIP: Xu *888, đồng*2000000, Hộp quà tùy chọn tinh luyện nâng cao*5

Sẽ tự động nhận quà tân thủ khi mở tính năng balo

Tỷ lệ nạp: 

1 tệ = 200 xu 
 10 tệ = 2000 xu 
50 tệ = 10000 xu 
100 tệ = 20000 xu 
200 tệ = 40000 xu 

300 tệ = 60000 xu 

500 tệ = 100000 xu 

800 tệ = 160000 xu 

1000 tệ = 200000 xu 

2000 tệ = 400000 xu 

3000 tệ = 600000 xu 

5000 tệ = 1000000 xu

ro (1)ro (1)ro (1)

Các gói ưu đãi

- Chi tiết các gói thẻ tháng trong game: https://www.rogmae.ga/yk.html

- Chi tiết các gói khác trong game https://www.rogmae.ga/cz.html

 

Phúc lợi nạp

BONUS 1: Tích nạp ngày (từ 0h đến 23h hàng ngày)

 

- 100 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *2, vũ khí cao cấp cường hóa kim loại *10, phòng cụ cao cấp cường hóa kim loại *10, thần bí cửa hàng đổi mới thẻ *10

- 200 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *3, vũ khí cao cấp cường hóa kim loại *15, phòng cụ cao cấp cường hóa kim loại *15, thần bí cửa hàng đổi mới thẻ *20

- 300 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *5, tư mỗ đan bánh răng *3, cao cấp thái cương *10, hi hữu cố ma thạch *5, mạc kéo tiền xu may mắn rương *10

- 500 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *8, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *30, hi hữu cố ma thạch *10, mạc kéo tiền xu may mắn rương *20

- 1000 tệ: Cao cấp tạp sách *2, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *50, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *30, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *30, mạc kéo tiền xu may mắn rương *50

- 2000 tệ: Cao cấp tạp sách *3, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *75, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *50, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *50, màu tím thẻ đá quý *1, trân quý thẻ mảnh nhỏ *25

- 3000 tệ: Cao cấp tạp sách *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *100, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *70, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *75, màu tím thẻ đá quý *1, trân quý thẻ mảnh nhỏ *50, MINI hạn khi thẻ chọn sách ( 7 thiên ) *1

- 5000 tệ: Cao cấp tạp sách *8, cao cấp cố ma thạch *100, hi hữu cố ma thạch *50, mạc kéo tiền xu may mắn rương *100, truyền thuyết thẻ thạch tự chọn bao *75, màu tím thẻđá quý *1, MVP hạn khi thẻ tự chọn sách ( 7 thiên ) *1

 

BONUS 2: Tích nạp vĩnh viễn (Nạp đủ mốc là nhận 1 lần)

- 100 tệ: Miêu miêu trái cây *3000, tọa kỵ: Bạch u linh bàn đu dây *1, cũ xưa tạp sách *3, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *10

- 300 tệ: Miêu miêu trái cây *9000, tọa kỵ: Ma pháp phi hành cây chổi *1, cũ xưa tạp sách *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *20

- 500 tệ: Miêu miêu trái cây *15000, tọa kỵ: Ma vật huyễn khốc ván trượt *1, cao cấp tấm card chuyển trứng *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *30, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *10

- 1000 tệ: Miêu miêu trái cây *20000, kết hôn lễ phục ( nam nữ ) *1, cao cấp tấm card chuyển trứng *10, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *50, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *20, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *10

- 2000 tệ: Miêu miêu trái cây *30000, tọa kỵ: Phân liệt nấm *1, cao cấp tấm card chuyển trứng *15, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *70, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *30, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *20

- 3000 tệ: Miêu miêu trái cây *40000, thời trang: Tổng giám đốc chế phục *1, cao cấp tạp sách *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *90, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *50, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *30, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *1

- 5000 tệ: Miêu miêu trái cây *50000, tọa kỵ: Sóng lợi xuyến xuyến *1, cao cấp tạp sách *8, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *120, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *60, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *50, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *17000 tệ: Miêu miêu trái cây *60000, thời trang: Truyền thống Hàn phục *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *150, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *75, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *35, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *75, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1-

- 10000 tệ: Miêu miêu trái cây *80000, tà ác sứ giả cos ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *180, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *90, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *45, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *100, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *1

- 15000 tệ: Miêu miêu trái cây *100000, bác sĩ hộ sĩ cos trang ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *230, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *150, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *75, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *150, mạc kéo ngạnh -20000 tệ: Miêu miêu trái cây *150000, Tử Thần cos trang ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *300, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *200, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *100, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *200, mạc kéo tiền xu may mắn rương *150, cao cấp cố ma thạch *150, hi hữu cố ma thạch *150, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *2, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *2

 

BONUS 3: Tích nạp trong ngày nhận thêm (từ 21 đến 28 tháng 12)

- 1000 tệ: Miêu miêu trái cây *20000, danh vọng *5000, thiên địa thụ trái cây *100, một bậc tinh quang ti *200, một bậc tinh kim cương *100, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *30, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *30, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *30, mạc kéo tiền xu may mắn rương *10, cao cấp cố ma thạch *10, hi hữu cố ma thạch *10, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *1

- 3000 tệ: Miêu miêu trái cây *30000, danh vọng *10000, thiên địa thụ trái cây *200, một bậc tinh quang ti *300, một bậc tinh kim cương *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *50, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *50, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *50, mạc kéo tiền xu may mắn rương *30, cao cấp cố ma thạch *30, hi hữu cố ma thạch *30, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1

- 6000 tệ: Miêu miêu trái cây *40000, danh vọng *20000, thiên địa thụ trái cây *300, một bậc tinh quang ti *300, một bậc tinh kim cương *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *80, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *80, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *80, mạc kéo tiền xu may mắn rương *50, cao cấp cố ma thạch *50, hi hữu cố ma thạch *50, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1

- 10000 tệ: Miêu miêu trái cây *60000, danh vọng *30000, thiên địa thụ trái cây *300, một bậc tinh quang ti *300, một bậc tinh kim cương *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *100, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *150, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *150, mạc kéo tiền xu may mắn rương *80, cao cấp cố ma thạch *80, hi hữu cố ma thạch *80, siêu cấp MVP tạp tự chọn rương *1

- 30000 tệ: Miêu miêu trái cây *200000, phi công đặc công ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *400, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *300, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *300, mạc kéo tiền xu may mắn rương *150, cao cấp cố ma thạch *200, hi hữu cố ma thạch *200, siêu cấp MVP tạp tự chọn rương *1, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *2

Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa
Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa
Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa
Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật