Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa

Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa

Lv 73 + job 40 + miêu tệ *300000, Z tệ *3000000, đồng tệ *300000000, 60 vũ khí tự tuyển tương *2 + .....
Thể loại:Nhập vaiChủ đề:Mô phỏng, Hoạt hình
Tỉ lệ nạp:Người chơi:570.959Kích thước:2.87GBNgày Open:22-12-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066
Điểm danh nhận 5 tệ / ngày theo hướng dẫn NTBgame.com/dongxi, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
Ưu đãi

Hướng dẫn đăng ký xem tại đây: https://ntbgame.com/blog/hdro 

- Cách up lên eng hóa: tải bản china, sau đó vào game để update hết dữ liệu sau đó tải https://drive.google.com/file/d/14FTMfAxz2yHNRz8YprwTJekostL1dBk5/view?usp=sharing , chọn dòng 4 up eng hóa cho sv private là được

- Tặng miêu tệ *300000, Z tệ *3000000, đồng tệ *300000000, 60 vũ khí tự tuyển tương *2, 60 thủ sức tự tuyển tương *2, 60 phòng cụ tự tuyển tương *4, kiện thân phòng hội viên khoán *999, tọa kỵ: bác học u linh *1, quyền kích trang ( nam ) *1, quyền kích trang ( nữ ) *1, quyền kích đầu sáo *1, khô thụ chi *50, huyết tích thụ chi *50, thiên địa thụ quả thực *200, thần bí thương điếm xoát tân khoán *100, 3 tinh dung hợp dược tề tự tuyển tương *30, 3 tinh dung hợp liêu lý tự tuyển tương *30, MVP hạn thì tạp phiến tự tuyển sách (15 thiên ) *1, đại chủy điểu công tử *300

- Sử dụng 2 code để nhận 350tr exp base + 6tr exp job

- Làm event like share nhận thêm code VIP: Xu *888, đồng*2000000, Hộp quà tùy chọn tinh luyện nâng cao*5

Sẽ tự động nhận quà tân thủ khi mở tính năng balo

Tỷ lệ nạp: 

1 tệ = 200 xu 
 10 tệ = 2000 xu 
50 tệ = 10000 xu 
100 tệ = 20000 xu 
200 tệ = 40000 xu 

300 tệ = 60000 xu 

500 tệ = 100000 xu 

800 tệ = 160000 xu 

1000 tệ = 200000 xu 

2000 tệ = 400000 xu 

3000 tệ = 600000 xu 

5000 tệ = 1000000 xu

ro (1)ro (1)ro (1)

Các gói ưu đãi

- Chi tiết các gói thẻ tháng trong game: https://www.rogmae.ga/yk.html

- Chi tiết các gói khác trong game https://www.rogmae.ga/cz.html

Phúc lợi nạp

BONUS 1: Tích nạp ngày (từ 0h đến 23h hàng ngày)

 

- 100 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *2, vũ khí cao cấp cường hóa kim loại *10, phòng cụ cao cấp cường hóa kim loại *10, thần bí cửa hàng đổi mới thẻ *10

- 200 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *3, vũ khí cao cấp cường hóa kim loại *15, phòng cụ cao cấp cường hóa kim loại *15, thần bí cửa hàng đổi mới thẻ *20

- 300 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *5, tư mỗ đan bánh răng *3, cao cấp thái cương *10, hi hữu cố ma thạch *5, mạc kéo tiền xu may mắn rương *10

- 500 tệ: Cao cấp thẻ chuyển trứng *8, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *30, hi hữu cố ma thạch *10, mạc kéo tiền xu may mắn rương *20

- 1000 tệ: Cao cấp tạp sách *2, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *50, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *30, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *30, mạc kéo tiền xu may mắn rương *50

- 2000 tệ: Cao cấp tạp sách *3, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *75, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *50, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *50, màu tím thẻ đá quý *1, trân quý thẻ mảnh nhỏ *25

- 3000 tệ: Cao cấp tạp sách *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *100, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *70, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *75, màu tím thẻ đá quý *1, trân quý thẻ mảnh nhỏ *50, MINI hạn khi thẻ chọn sách ( 7 thiên ) *1

- 5000 tệ: Cao cấp tạp sách *8, cao cấp cố ma thạch *100, hi hữu cố ma thạch *50, mạc kéo tiền xu may mắn rương *100, truyền thuyết thẻ thạch tự chọn bao *75, màu tím thẻđá quý *1, MVP hạn khi thẻ tự chọn sách ( 7 thiên ) *1

 

BONUS 2: Tích nạp vĩnh viễn (Nạp đủ mốc là nhận 1 lần)

- 100 tệ: Miêu miêu trái cây *3000, tọa kỵ: Bạch u linh bàn đu dây *1, cũ xưa tạp sách *3, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *10

- 300 tệ: Miêu miêu trái cây *9000, tọa kỵ: Ma pháp phi hành cây chổi *1, cũ xưa tạp sách *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *20

- 500 tệ: Miêu miêu trái cây *15000, tọa kỵ: Ma vật huyễn khốc ván trượt *1, cao cấp tấm card chuyển trứng *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *30, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *10

- 1000 tệ: Miêu miêu trái cây *20000, kết hôn lễ phục ( nam nữ ) *1, cao cấp tấm card chuyển trứng *10, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *50, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *20, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *10

- 2000 tệ: Miêu miêu trái cây *30000, tọa kỵ: Phân liệt nấm *1, cao cấp tấm card chuyển trứng *15, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *70, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *30, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *20

- 3000 tệ: Miêu miêu trái cây *40000, thời trang: Tổng giám đốc chế phục *1, cao cấp tạp sách *5, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *90, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *50, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *30, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *1

- 5000 tệ: Miêu miêu trái cây *50000, tọa kỵ: Sóng lợi xuyến xuyến *1, cao cấp tạp sách *8, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *120, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *60, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *50, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *17000 tệ: Miêu miêu trái cây *60000, thời trang: Truyền thống Hàn phục *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *150, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *75, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *35, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *75, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1-

- 10000 tệ: Miêu miêu trái cây *80000, tà ác sứ giả cos ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *180, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *90, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *45, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *100, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *1

- 15000 tệ: Miêu miêu trái cây *100000, bác sĩ hộ sĩ cos trang ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *230, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *150, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *75, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *150, mạc kéo ngạnh -20000 tệ: Miêu miêu trái cây *150000, Tử Thần cos trang ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *300, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *200, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *100, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *200, mạc kéo tiền xu may mắn rương *150, cao cấp cố ma thạch *150, hi hữu cố ma thạch *150, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *2, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *2

 

BONUS 3: Tích nạp trong ngày nhận thêm (từ 21 đến 28 tháng 12)

- 1000 tệ: Miêu miêu trái cây *20000, danh vọng *5000, thiên địa thụ trái cây *100, một bậc tinh quang ti *200, một bậc tinh kim cương *100, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *30, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *30, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *30, mạc kéo tiền xu may mắn rương *10, cao cấp cố ma thạch *10, hi hữu cố ma thạch *10, siêu cấp tím tạp tự chọn rương *1

- 3000 tệ: Miêu miêu trái cây *30000, danh vọng *10000, thiên địa thụ trái cây *200, một bậc tinh quang ti *300, một bậc tinh kim cương *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *50, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *50, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *50, mạc kéo tiền xu may mắn rương *30, cao cấp cố ma thạch *30, hi hữu cố ma thạch *30, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1

- 6000 tệ: Miêu miêu trái cây *40000, danh vọng *20000, thiên địa thụ trái cây *300, một bậc tinh quang ti *300, một bậc tinh kim cương *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *80, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *80, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *80, mạc kéo tiền xu may mắn rương *50, cao cấp cố ma thạch *50, hi hữu cố ma thạch *50, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *1

- 10000 tệ: Miêu miêu trái cây *60000, danh vọng *30000, thiên địa thụ trái cây *300, một bậc tinh quang ti *300, một bậc tinh kim cương *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *100, cao cấp tinh luyện tự chọn hộp quà *150, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *150, mạc kéo tiền xu may mắn rương *80, cao cấp cố ma thạch *80, hi hữu cố ma thạch *80, siêu cấp MVP tạp tự chọn rương *1

- 30000 tệ: Miêu miêu trái cây *200000, phi công đặc công ( nguyên bộ ) *1, tinh luyện phụ ma dưỡng thành hộp quà *400, cao cấp tinh luyện bảo hộ hộp quà *300, truyền thuyết khoáng thạch tự chọn bao *150, thần thoại thủy tinh tự chọn hộp *300, mạc kéo tiền xu may mắn rương *150, cao cấp cố ma thạch *200, hi hữu cố ma thạch *200, siêu cấp MVP tạp tự chọn rương *1, siêu cấp MINI tạp tự chọn rương *2

Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa
Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa
Ragnarok Online NTBgame Eng Hóa
Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật