One Piece Tứ Hoàng Thức Tỉnh NTBgame

One Piece Tứ Hoàng Thức Tỉnh NTBgame

50.000 kim cương + 500 vạn vàng
Thể loại:Chiến thuật, Theo lượtChủ đề:One Piece
Tỉ lệ nạp:1:500Người chơi:60.060Kích thước:902MBNgày Open:04-10-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066
Ưu đãi

GAME ĐÃ OPEN S1

- Tặng 50.000 kim cương + 500 vạn vàng (xong tân thủ nhận trong thư)

Hướng dẫn đăng ký:

thtt-reg1thtt-reg2thtt-reg3

***Gói ưu đãi (tất cả các gói mua trong game chỉ cần thanh toán 10% giá gói)

- Thẻ tháng = 30 tệ: lập tức nhận 300 kim cương, mỗi ngày nhận 100 kc + 50 thể lực + 20 đặc quyền tệ

- Thẻ tháng cao cấp = 88 tệ: lập tức nhận 880 kim cương, mỗi ngày nhận 200 kc + 50 thể lực + 1 con nhộng thần kỳ

***Các gói ưu đãi ngày (tất cả các gói mua trong game chỉ cần thanh toán 10% giá gói)

- Gói 0 tệ: 1 Vạn Belly +10 Kim cương + Cơm nắm *1

- Gói 6 tệ: 120 Kim cương +100 Thể lực + Chìa khóa vàng *1

- Gói 6 tệ: 120 Kim cương + Năm vạn Belly + Kim cương rút thưởng quyển *1

- Gói 6 tệ: 120 Kim cương + Năm vạn Belly + Phổ thông vạn năng mảnh vỡ *2

- Gói 12 tệ: 120 Kim cương + Vạn năng mảnh vỡ *1+ Bộ môn chìa khoá *1

- Gói 30 tệ: 300 Kim cương + Cao cấp cố gắng tệ *50+ Phổ thông cố gắng tệ *100

- Gói 30 tệ: 300 Kim cương +20 Vạn Belly + Cao cấp cường hóa thạch *20

- Gói 30 tệ: 300 Kim cương + Ngân dây chuyền *10+ Cao cấp độ thiện cảm hộp quà *20

- Gói 30 tệ: 300 Kim cương +100 Vạn Belly

- Gói 30 tệ: 300 Kim cương + Thần kỳ bao con nhộng *100

- Gói 30 tệ: 300 Kim cương + Bảo thạch tinh hoa *1000

***Các gói ưu đãi tuần (tất cả các gói mua trong game chỉ cần thanh toán 10% giá gói)

- Gói 0 tệ: 3 Vạn Belly +30 Kim cương + Phổ thông vạn năng mảnh vỡ *1

- Gói 98 tệ: 980 Kim cương + Kim cương rút thưởng quyển *10

- Gói 98 tệ: 980 Kim cương + Bộ môn chìa khoá *10+ Ụ tàu linh kiện *100

- Gói 98 tệ: 980 Kim cương + Phỉ Suiseiseki *1+ Chìa khóa vàng *20

- Gói 198 tệ: 1980 Kim cương + Phổ thông vạn năng mảnh vỡ *30

- Gói 198 tệ: 1980 Kim cương + Hoàng kim chùy *30+ Bảo thạch tinh hoa *3000

- Gói 328 tệ: 3280 Kim cương + Kim cương rút thưởng quyển *20

- Gói 328 tệ: Mr.2 Trác tuyệt tài liệu +30 Vạn Belly +3280 Kim cương

- Gói 328 tệ: 3280 Kim cương + Tử sắc mang theo đạo cụ lễ rương *1+ Cao cấp cường hóa thạch *60

- Gói 328 tệ: 3280 Kim cương + Phỉ Suiseiseki *8+ Trang bị thức tỉnh cái rương *1

- Gói 648 tệ: 50 Vạn Belly +6480 Kim cương +30 Vạn năng mảnh vỡ

***Các gói ưu đãi khác (tất cả các gói mua trong game chỉ cần thanh toán 10% giá gói)

- Gói 0 tệ: 1 Vạn Belly +50 Kim cương + Kim cương rút thưởng quyển *1

- Gói 6 tệ: 3 Vạn Belly +120 Kim cương +100 Thể lực

- Gói 6 tệ: 3 Vạn Belly +120 Kim cương + Kim cương rút thưởng quyển *1

- Gói 30 tệ: 600 Kim cương +100 Cao cấp cố gắng tệ +200 Phổ thông cố gắng tệ

- Gói 60 tệ: 900 Kim cương + Kim cương rút thưởng quyển *10

- Gói 98 tệ: 1680 Kim cương + Bộ môn chìa khoá *10+ Ụ tàu linh kiện *100

- Gói 98 tệ: 1680 Kim cương + Phỉ Suiseiseki *1+ Chìa khóa vàng *20

- Gói 198 tệ: 50 Vạn Belly +2680 Kim cương + Cao cấp cường hóa thạch *100

- Gói 198 tệ: 50 Vạn Belly +2680 Kim cương + Tử sắc mang theo đạo cụ lễ rương *1

- Gói 198 tệ: Mr.2 Trác tuyệt tài liệu +20 Vạn Belly +2680 Kim cương

- Gói 328 tệ: 3980 Kim cương + Phỉ Suiseiseki *5+ Trang bị thức tỉnh cái rương *2

- Gói 648 tệ: Mr.2 Siêu phàm tài liệu +60 Vạn Belly +6480 Kim cương

***Nạp kim cương (tất cả các gói mua trong game chỉ cần thanh toán 10% giá gói)

- Gói 6480 Kim cương =  648 tệ (Lần đầu x2 kim cương )

- Gói 3280 Kim cương = 328 tệ (Lần đầu x2 kim cương )

- Gói 1980 Kim cương = 198 tệ (Lần đầu x2 kim cương )

- Gói 980 Kim cương = 98 tệ (Lần đầu x2 kim cương )

- Gói 600 Kim cương = 60 tệ (Lần đầu x2 kim cương )

- Gói 300 Kim cương = 30 tệ (Lần đầu x2 kim cương )

- Gói 60 Kim cương = 6 tệ (Lần đầu x2 kim cương )

***Bảng VIP ( Chỉ có nạp tiền kim cương gia tăng VIP Kinh nghiệm )

VIP1 =  6 tệ

VIP2 = 30 tệ

VIP3 = 60 tệ

VIP4 = 100 tệ

VIP5 = 200 tệ

VIP6 = 300 tệ

VIP7 = 500 tệ

VIP8 = 700 tệ

VIP9 = 1000 tệ

VIP10 = 1500 tệ

VIP11 = 2000 tệ

VIP12 = 3000 tệ

VIP13 = 6000 tệ

VIP14 = 12000 tệ

VIP15 = 20000 tệ

VIP16 = 30000 tệ

VIP17 = 50000 tệ

VIP18 = 80000 tệ

 

thtt-1 thtt-2 thtt-3 thtt-4 thtt-5 thtt-6

 

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật