Thanh Khâu Hồ Kỳ Duyên

Thanh Khâu Hồ Kỳ Duyên

1000w phiếu mua hàng, 1000w ngọc tiên miễn phí, ...
Thể loại:Nhập vaiChủ đề:Võ Thuật, Truyện tranh
Tỉ lệ nạp:1:50Người chơi:986.957Kích thước:408.3MNgày Open:09-12-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn
Không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
Nạp VIP dongxi 40k được hoàn tệ nạp game theo HD: NTBgame.com/vipdx , hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD: NTBgame.com/ipa.
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066
Điểm danh nhận 5 tệ / ngày theo hướng dẫn NTBgame.com/dongxi, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
Ưu đãi

1000w phiếu mua hàng, 1000w ngọc tiên miễn phí, ...

Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn 

Phúc lợi nạp

Phản lợi nạp:

历史累充6元:等级直达3转400级(带转生石)
1、坐骑幻化类大礼包
2、1000W金币
3、2000W绑金
4、神赐1级宝石全套
5、门票999系列
6、称号礼包
7、八卦(满)
历史累充98元:等级直达4转500级(带转生石)
顶级:10星[仙宠]灵女大礼包
1、头像框幻化类大礼包
2、时装幻化类大礼包
3、仙器谱魂化全套
4、1000W元宝
5、装备精炼999系列
6、九死还魂草*20
历史累充198元:等级直达5转600级(附转生石)
顶级:10星[仙宠]变异血魔大礼包
1、[仙宠]培养大礼包
2、翅膀幻化类大礼包
3、聊天气泡幻化类大礼包
4、坐骑丹999系列
5、上古神兽3套(1转、2转3、3转)
6、神兽神核999系列
7、神赐3级宝石全套
8、三阶神装全套
历史累充328元:等级直达6转700级(带转生石)
顶级:[仙宠]阿拉灯神丁大礼包
1、上古神兽6套(4转、5转、6转)
2、法宝蓝色品质大礼包
3、法宝紫色品质大礼包
4、法宝橙色品质大礼包
5、法宝红色品质大礼包
6、法宝金色品质大礼包
7、经书之灵999全系列
8、翅膀丹999系列
9、四阶神装全套
10、五行装备进阶材料:金纹石、木纹石、水纹石、火纹石、土纹石,各999颗
历史累充648元:等级直达7转800级(带转生石)
1、仙宠超级大礼包
2、神赐4级宝石一套
3、上古神兽3套(7转、8转、9转)
4、坐骑幻化大礼包*1
5、仙宠兽决整套99系列
6、五阶神装全套
7、圣兽审核999系列
8、九死还魂草*200
9、神赐龙卡任选大礼包(满)
历史累充998元:等级直达8转900级(带转生石)
1、神赐4级尊装宝石一套
2、翅膀幻化大礼包*1
3、尊装升满
4、荒兽之心999系列
5、六阶神装全套
6、凡品·丹药(满)
历史累充1998元:仙品·丹药(满)
圣品·丹药(满)
神品·丹药(满)
九死还魂草*999
神通秘法之灵(满)
历史累充3298元:专属霸血神龙
5个专属定制称号

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật