Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private tặng VIP 12 - Việt Hóa

VIP 12 +12888 knb
Thể loại:Chiến thuật, Thẻ bàiChủ đề:Tam Quốc
Tỉ lệ nạp:1:500Người chơi:29.774Kích thước:500 MBNgày Open:12-05-2021
Server mới liên tục, anh em yên tâm tải game.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Ưu đãi

- Vào game tặng VIP 7, online làm hoạt động lên luôn V12, tặng thần tướng Đại Kiều

- Tỷ lệ nạp 1:500, nạp đầu tiên nhận knb x2 lần, đăng nhập nhận thẻ nạp tệ mỗi ngày

- Quỹ TT tiêu 25k knb nhận tổng 500k knb

- Thẻ tuần 50k nhận ngày 2 thẻ 6 tệ, thẻ tháng 105k ngày nhận 15 tệ + 50 thể lực, thẻ chí tôn 240k ngày nhận 30 tệ + 100 thể lực

- Gói Cao Cấp Chiến Lệnh 940k nhận tổng 268 tệ + Tướng SSS tùy chọn (Tả Từ, Chu Du, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý) + rất nhiều VP VIP khác.

- Nạp liên tục 105k trong 5 ngày, nhận set Thương Vân Cam VIP.

- Nạp liên tục 450k trong 3 ngày nhận tướng VIP SS+ tùy chọn (Triệu Vân, Thái Sử Từ, Hạ Hầu Đôn, Đổng Trác, Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo, Viên Thiệu)

- Nạp đầu nhận phiếu giảm giá:

+ Nạp 20k tệ giảm 10k còn 10k tệ

+ Nạp 10k tệ giảm 5k tệ còn 5k tệ

+ Nạp 5k tệ giảm 2k5 tệ còn 2k5 tệ

+ Nạp 2k tệ giảm 1k tệ còn 1k tệ

+ Nạp 1k tệ giảm 500 tệ còn 500 tệ

+ Nạp 500 tệ giảm 250 tệ còn 250 tệ.

- Các code trong game: MJ9999 MJ7777 MJ6666 MJ5555 MJ3333 MJ3546

- Đăng nhập nhận sll knb free + VP mỗi ngày

Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private tặng VIP 12 - Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private tặng VIP 12 - Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private tặng VIP 12 - Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private tặng VIP 12 - Việt Hóa
Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private tặng VIP 12 - Việt Hóa
Phúc lợi nạp

- Bonus nạp:

*** Siêu hot BIG BONUS cho anh em NTBgame nhé: Nạp 1 lần 500 tệ nhận bonus thêm 150k knb. Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần.

A. Nạp ngày tự động bonus gửi vô thư khi đạt mốc:

- Tổng nạp ngày 300 tệ: Lệnh quay tướng *10, Tiến cấp đan *100, đá tinh luyện *100

- Tổng nạp ngày 500 tệ: Lệnh quay tướng *10, đá tinh luyện trang bị *20, đá tinh luyện *200

- Tổng nạp ngày 1000 tệ: Đá cường hóa bảo vật *50, đá tinh luyện trang bị *30, đá tinh luyện *300

- Tổng nạp ngày 2000 tệ: Hộp báu vật đỏ*1, Hộp ngựa cam*20, đá tinh luyện *500

- Tổng nạp ngày 3000 tệ: Tướng SS+ tùy chọn*1, Thức tỉnh đan*300, Quan tích *2000

- Tổng nạp ngày 5000 tệ: Tướng SSS tùy chọn*1, Thức tỉnh đan*500, Ấn chính thức *3

B.  Nạp tích lũy trọn đời, nạp đủ mốc ib ad để lấy phần thưởng

- Tích lũy nạp 100 tệ: sách kinh nghiệm *20, mảnh phụ kiện cam *2, tiến cấp đơn *300

- Tích lũy nạp 268 tệ: Thần Tướng SS *1, mảnh phụ kiện cam *3, tiến cấp đơn *400

- Tích lũy nạp 548 tệ: Điển Vĩ Tướng Tinh *1, Thức tỉnh đan *100, tiến cấp đơn *500

- Tích lũy nạp 800 tệ: Phụ kiện đỏ tùy chọn *1, Thiên mệnh đan *100, Đá cường hóa bảo vật *50

- Tích lũy nạp 2000 tệ: Tướng SSS *1, Thiên mệnh đan *200, tiến cấp đơn *2000

- Tích lũy nạp 5000 tệ: Thời trang SS+ tùy chọn *1, Tinh luyện thạch *100, Đá tinh luyện siêu cấp *500

- Tích lũy nạp 10000 tệ: Thời trang SSS tùy chọn *1, Hồn luyện thạch *1, Thiên mệnh đan *1000

- Tích lũy nạp 15000 tệ: Hồn thạch cấp 6 *1, Hồn luyện thạch *1, Đá tinh luyện siêu cấp *1000

- Tích lũy nạp 20000 tệ: Tinh Tướng Đỏ *1, Hồn thạch cấp 6 *1, Đá tinh luyện siêu cấp *1000

- Tích lũy nạp 30000 tệ: Thiên Cơ Quân Sư mảnh *120, Nguyện Quang Linh Thạch *100, Thức tỉnh thạch *20

- Tích lũy nạp 50000 tệ: Ngọc Khuyết Thiên Lân *1, Nguyện Quang Linh Thạch *150, Kim Sắc Tướng Tinh *1

Bảng VIP
VIPKinh nghiệm VIP KNB Tệ cần nạp
VIP1-7Đăng nhập free
85000500010
9250002500050
105000050000100
11125000125000250
12250000250000500
135000005000001000
14100000010000002000
15150000015000003000
16200000020000004000
17275000027500005500
18350000035000007000
19450000045000009000
205500000550000011000
216500000650000013000
228000000800000016000
239500000950000019000
24110000001100000022000
25130000001300000026000
26150000001500000030000
27170000001700000034000
28195000001950000039000
29220000002200000044000
30250000002500000050000